Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu
  
  Çorum
  28-30.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Çorum
TARİH   28-30.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hitit Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Hitit Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.corum2016.hitit.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum İli, Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden yedi bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum’da Hatti, Hitit, Frig, Asur, Med, Galat, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Danişmend Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti ve Osmanlı Devleti hakimiyeti görülmüştür. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış olan Hititlerin ilk başkenti Hattuşa, Çorum ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Çorum, sadece Anadolu’da değil dünya Medeniyet Tarihinin oluşmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Bugün de zengin kültürel mirası, tarihî önemi, coğrafî konumu, hinterlandının geniş olması, ticarî alt yapısı, ekonomik gelişimi ve geleceğe dönük vizyonu ile önemini korumaktadır.

“Geleceği aydınlatan bilgi güneşi” aforizması ile yola çıkan Hitit Üniversitesi; İnsani Değerler Platformu ve Çorum Belediyesi ile birlikte yapacağı, Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu'nda "Dün, Bugün, Yarın ve Değişim" teması ile Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Dil, Edebiyat, Halk Bilimi, Dinî ve Tasavvufî Hayat, Eğitim, Ekoloji, Ekonomi, Sanayi, Ticaret, Etnografya, Jeoloji, Kentleşme, Mimarlık, Kütüphanecilik, Medya, Müzecilik, Önemli Şahsiyetler ve Eserleri, Psiko-Sosyal Yaşam ve İnsan, Sosyoloji, Etnoloji, Spor, Tarım, Hayvancılık, Tarih, Sanat Tarihi ve Turizm alanları başta olmak üzere Çorum ile ilgili her konuda yapılacak bilimsel çalışmalarla ilimizin geçmişine, bugününe ve geleceğine yönelik daha geniş bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır.

Geri