26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
 
 
  26th International Creative Drama in Education Congress
  İstanbul
  9-11.MART,2016
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   İstanbul
TARİH   9-11.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İstanbul Üniv. Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği AD
-Çağdaş Drama Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ   ARBER Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://dramacongress.net/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Çağdaş Drama Derneği’nin her yıl düzenlediği “26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Toplumsal cinsiyet, bilindiği gibi kadın ve erkek olmanın biyolojik anlamının ötesinde kültürel bir olgudur. Toplum tarafından erkek ve kadına farklı roller verilmekte/dayatılmaktadır ve bu roller adaletsiz olup, çoğunlukla da kadınların aleyhine bir dağılım göstermektedir. Toplum yapıları ise bu eşit olmayan, yapay sistem üzerine kurulmuştur. Başlığımız içinde yer alan bir diğer konu şiddet ise bireyin kendisine ve çevresindekilere yönelik her türlü kısıtlayıcı engelleyici sindirici, duygusal etkilenmelerden başlayarak ölüme kadar giden sonuçları olan davranışlar olarak tanımlanabilir.

Ataerkilliğin belirlediği cinsiyet rollerinin nesnesi olan kadınlar ve erkeklerin kendilerinden beklenen roller içinde davranma estetiği teknolojiyle hız kazanmakta ve karşılıklı olarak “şiddet”le biçimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen medya teknolojilerinin de etkisiyle ‘kadın ve erkek olma’ durumları, gelenekler ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin de etkisiyle ağırlıklı olarak şiddet ekseninde yaratılmakta, üretilmekte ve hatta pekiştirilmektedir ve her zaman var olan bu sorunlar daha da görünür olarak toplumu yeniden biçimlendirmektedir.

Bu bağlamda sorunları görünür kılarak saptamak, çözüm yolları aramak ve tartışmak üzere, disiplinler arası yaklaşımlarla sempozyum, konferans, drama atölyeleri ve performanslardan oluşan etkinliklerin düzenleneceği kongremize tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Geri