3. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
  
  Girne / K.K.T.C.
  3-6.MART,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Girne / K.K.T.C.
TARİH   3-6.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Kardiyoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Elexus Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://2016tkd-ste-kardiyobahar3.tkd.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği çalışma grupları tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı bu yıl 3-6 Mart 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde Elexus Otel’ de düzenlenecektir.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan toplantıda bilimsel program Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları tarafından güncel bilgiler ışığında oluşturuldu. Toplantıda sempozyumların yanında; karşıt görüş, nasıl yapalım ve olgu odaklı oturumlar düzenlenmiştir. Ayrıca çalışma gruplarının düzenlediği birçok kurslara da yer verilmiştir. Yine son bir yıl içerisinde yayınlanmış kılavuz değişikliklerin tartışılacağı teorikten pratiğe klavuz oturumu ve kardiyoloji camiasında ses getiren çalışmaların sunulacağı sıcak gelişmeler oturumları da toplantıda yer alacaktır.

Ayrıca katılımcıların ilginç olgularını sunup tartışabilecekleri bir platform hazırlanmış olup, toplantıya ilginç olgu bildiri kabulü de yapılacaktır. Toplantımız Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Kıbrıs’ta 3. Kardiyo Bahar toplantımızda görüşmek ümidi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Saygılarımızla,


Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Engin Bozkurt
Başkan Yardımcısı
Çalışma Grupları Sorumlusu

Geri