1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu
  
  Ankara
  25-28.ŞUBAT,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Ankara
TARİH   25-28.ŞUBAT.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu
-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

ETKİNLİK MERKEZİ   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Bros Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://virolojigunleri.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

Merhum Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi’nin önderliği ve Prof. Dr. Selim Badur ile Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu’nun büyük katkılarıyla TMC tarafından düzenlenmeye başlanan ulusal viroloji kongreleri, giderek önemi artan ve sürekli yenilenen viroloji alanında çalışanların bir araya gelerek deneyim ve çalışmalarını paylaşmasına fırsat vermişti. Kongrelerde klinik viroloji ile ilgili sorunların ele alınması ve ortak görüşlerin oluşturulması için de uygun bir ortam oluşmuştu.

Ulusal viroloji kongrelerinin devamı olarak planlanan “1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu” KLİMUD-Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından Ankara’da 25-28 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. Geniş katılım sağlanması amacıyla toplantı yeri olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi belirlenmiştir. Bu toplantının bilimsel programının oluşturulmasında güncel virolojinin ana konularının geniş tabanlı bir katılımla kapsamlı bir şekilde ele alınması ve tartışılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda eşzamanlı oturumlardan kaçınılmış ve konuların ülkemizdeki durumu da yansıtacak şekilde tartışılmasına olanak verebilmek için oturumların sonunda ele alınan konu ile ilgili çalışmalardan ikişer tanesinin sözlü olarak sunulması planlanmıştır. Ayrıca bu alana gönül vermiş genç meslektaşlarımız için kongre öncesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı önderliğinde virolojik tanıda moleküler yöntemlerin kullanımını konu alan 1,5 günlük kurs düzenlenecektir.

Ulusal Viroloji Günlerinin hedeflerine ulaşabilmesi için virolojinin geleceğine yön verecek verimli tartışmaların yapılabildiği, ortak görüşlerin oluşturulabildiği bir bilimsel ortam sağlanması, sizin katılım ve katkılarınızla mümkün olacaktır.
Ankara’da görüşmek dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

1. Ulusal Viroloji Günleri Düzenleme Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. Gülendam Bozdayı

Geri