Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu
  
  İzmir
  18-20.ŞUBAT,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir
TARİH   18-20.ŞUBAT.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Kaya Termal Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   GZ Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.ivdizmir2016.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Meslektaşlarımız,

In vitro Diyagnostik Tıbbi laboratuvar testleri ve bunlar için gerekli tüm materyaller halk sağlığı, hasta güvenliği ve elbette bu testleri kullananların güvenliği ile yakından ilişkilidir. Tüm bu materyallerin birey ve toplum için risk oluşturmamaları, üretimlerinden tüketilmelerine kadar ve tüm kullanım süreleri boyunca her sürecin kontrol edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu süreçlerde yer alan herkes (araştırmacılar, üreticiler, distribütörler, ithalatçılar, tedarikçiler, yetkilendirilmiş temsilciler, yasa yapıcı ve denetleyiciler, kullanıcılar (klinisyenler ve tıbbi laboratuvarlar) ve hastalar) paydaş durumundadır. Bu süreçlerin tamamında etkili şekilde görev alacak yetkin insan kaynağını yetiştirmekle yükümlü eğitim kurumları adı geçen paydaşların da üstünde en temel oyuncudur.

Tüm bunlar gözönüne alındığında ülkemizde “in vitro diyagnostik”in yeri nedir?, In vitro diyagnostik (IVD) tıbbi cihazlar (TC) olarak adlandırılan materyallerin %90’dan fazlası neden yurt dışına bağımlıdır?, İthal edilen tüm bu gereçlerin kalite güvencesi insan/halk sağlığı ve hasta güvenliği açısından nasıl sağlanıyor?, Eğitim kurumları sorumluluklarını yerine getirebiliyor mu?, Yasal uygulayıcı olan Sağlık Bakanlığı uygulamaları üretim, araştırma, hizmette kaliteyi ve inovasyonu nasıl etkiliyor?, TÜBİTAK ve diğer hibe destek kurum ve kuruluşları IVD TC’leri hangi kapsamda ele alıyor ve bu cihazlarla ilgili başvurularda mevcut durum nedir?

Bu sorulara yanıt bulmak ve ülkemizde IVD tıbbi cihazların üretimlerinde ve bu sektörde inovasyonda başarılı olabilecek alt yapının oluşturulması şartlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi ortaklığına ek TürkLab Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği’nin katılım desteğiyle 18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında İzmir Kaya Termal Otel Kongre Merkez’inde, “Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu: Tıbbi Laboratuvar Testleri: Eğitim-Öğretim, Araştırma, Üretim, Hizmet, İnovasyon, Bilişim” gerçekleştirilecektir.

Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyum’una tüm ülkeden sağlık sektörüyle ilgili yukarda bahsi geçen tüm paydaşlarla birlikte üniversitelerin, üniversitelerin sağlık ve fen bilimleri enstitülerinin, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı beklenmektedir.

Türkiye’de bir ilk olarak 18-20 Şubat 2016 tarihlerinde İzmir Kaya Termal Otel Kongre Merkez’inde gerçekleştirilecek olan bu etkileşimli sempozyuma katılımınızı bekliyoruz.

Şubat ayında İzmir’de görüşmek dileği ile,

Saygılarımızla


SEMPOZYUM BİLİMSEL BAŞKANI


SEMPOZYUM EŞ
BAŞKANLARI


Prof. Dr. Diler ASLAN
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi


Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müd.Yard.


Prof. Dr. Hilal KOÇDOR
Türk Biyokimya Derneği
İzmir Şubesi Yönetim Kur. Bşk.

Geri