DAAYS'16 Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016
 
 
  International Natural Hazard and Hazard Management Symposium 2016
  Karabük
  2-4.MART,2016
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   Karabük
TARİH   2-4.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
-Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

ETKİNLİK MERKEZİ   Karabük Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://daays.karabuk.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
“Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu” 2-3-4 Mart 2016 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile Karabük Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Sempozyum, ülkemizde ve Dünya'da doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda bilgi paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenmekte olup aşağıdaki başlıklarda bildiriler kabul edilmektedir:
•Depremler ve depreme dayanıklı yapı tasarımı,
•Heyelanlar, kaya düşmeleri,
•Zemin problemleri,
•Meteorolojik-Hidrolojik Afetler,
•Afetlerle mücadelede risk analizi ve risk yönetimi,
•Plana dayalı kentleşme

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumunun temel felsefesi; deneyim sahibi akademisyenler, uzmanlar, bürokratlar, öğrenciler ve doğal afetlerle ilgili hizmet veren tüm kurum, kuruluş ve firmaların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Geri