Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi
 
  
  Konya
  5-8.EYLÜL,2016
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   Konya
TARİH   5-8.EYLÜL.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Nov Otel & Convention Center
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Nutuva Organizasyon
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://bkkongresi2016.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım;

Uluslar Arası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün ev sahipliğinde 5-8 Eylül 2016 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır.

Uluslar Arası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, aynı zamanda XV.Fitopatoloji, XI.Biyolojik Mücadele, X.Entomoloji ve IX.Herboloji Kongreleri niteliğinde olacaktır.

Her geçen gün artan dünya nüfusu ve insanların tüketim alışkanlıklarındaki çeşitlilik den dolayı insanların yeterli ve sağlıklı beslenebilmeleri için bugünkünden çok daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacakları bir gerçektir. Yapılan hesaplamalar 2050 yılına gelindiğinde o günkü dünya nüfusunu besleyebilmek için bugünkü bitkisel üretimin en az iki katı üretimin yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Böyle bir durumda bugün için Bitki Koruma ile ilgili nedenlerden dolayı ortaya çıkan yaklaşık % 35 ‘lik ürün kaybı o gün için çok daha önemli bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkacaktır. Bugünden yarının Bitki Koruma ile ilgili sorunlarından kaynaklanan ürün kayıplarının azaltılmasına katkı yapacak bilimsel çalışmalara daha da ağırlık verilmesi gerekliliğinden yola çıkarak bitkisel üretimde sorun olan zararlı, hastalık, yabancı otlar ve bunların mücadeleleri ile ilgili yapılmış bilimsel nitelikli araştırmaların sunulması ve Bitki Koruma alanında çalışan tüm paydaşlar ile konuya ilgi duyan diğer bilim insanlarının bir araya getirilerek araştırma sonuçlarının paylaşılması bu kongrenin amacını oluşturmaktadır.

Ülkemizde tarımsal potansiyeli en yüksek iller arasında yer alan Konya ilin de böyle bir kongrenin düzenlenecek olması da bu kongreye ayrı bir değer katacaktır. Hem tarımsal açıdan hemde diğer yönlerden görülmesi gereken il olduğundan atalarımızın “Gez Dünyayı Gör Konya’yı” sözünün yerine gelmesi içinde vesile olacak bilimsel çalışmalarınızı şimdiden Uluslar Arası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi için hazırlamanızı arzu etmekteyiz.

Bu vesile ile konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı bildirili veya bildirisiz katılmak üzere 5-8 Eylül 2016 tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresinde görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Ekim 2015, Konya
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Kongre Başkanı
Prof.Dr. Nuh BOYRAZ

Geri