2. Uluslararası HelÂl Ürün Ekonomisi Sempozyumu
  (Giyim-Kuşam)
  
  Sakarya
  6-7.MART,2016
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Sakarya
TARİH   6-7.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Suudi Arabistan Uluslararası İslam Finans ve
Ekonomi Kurulu
-Sakarya Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://if.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/35829/ii-uluslararasi-helal-urun-ekonomisi-sempozyumu
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır. Her devrin kendine has kıyafetleri ve ziynetleri olmuş, giyim-kuşam insanların dinleri ve geleneklerine göre şekillenmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: “Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır.” (el-Araf, 7/26) Çağımızda giyim sektörü en çok gelişen ve değişen sektörlerden biridir. Artık giyim sektörü denince akla sadece kıyafet gelmemektedir. Sektör, takı ve kozmetik ürünlerini de kapsayacak şekilde büyük bir sanayiye dönüşmüş; üretim, pazarlama ve reklam alanında kendine has yöntemler geliştirmiştir. Böylece ticari rekabete açılmış ve bazı uygulamalarında ahlâki değerleri ve dinî kuralları gözetmeksizin kâr amacı güder hale gelmiştir. Sempozyumun amacı, İslam iktisadının kural ve esasları ile yeni fıkhî meseleler çerçevesinde konuyu ele almak, ekonomi, reklam ve pazarlama ile ilgili yönlerine ışık tutmaktır. Sempozyumun amacına ulaşması, böylece İslam’ın giyim ve kuşamda dikkate aldığı hassasiyetleri gözeten bir bilincin oluşmasına ve giyim-kuşam sektöründe standart bir pazarın kurulmasına vesile olması en büyük dileğimizdir. Başarı Allah’tandır ve doğru yola sevk eden de O’dur. Suudi Arabistan Uluslararası İslam Finans ve Ekonomi Kurulu (Islamic International Foundation for Economics & Finance), Sakarya Üniversitesi işbirliği ile “II. Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi” konulu uluslararası bu sempozyumu düzenleyerek bu alandaki araştırmacı ve akademisyenleri bildirileri ve önerileri ile sempozyumun hedeflerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmaya çağırmaktadır.

Geri