1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
  
  Gaziantep
  7-9.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   Gaziantep
TARİH   7-9.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür ve
Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://lios.gantep.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
İşletme bölümünün anabilim dallarında lisansüstü eğitim seviyesinde, ders veya tez aşamasında olan öğrencilerin, bireysel veya öğretim üyeleri ile birlikte hazırladıkları bildirileri ve hazırlayacakları veya hazırladıkları tezleri hakem sürecinden geçirerek bilimsel tartışma ortamında sunulmasının, varsa eksikliklerinin bu sempozyum da tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu sayede,


•Hazırlanan bildirilerin, sempozyum sonrasında geliştirilerek, makale şeklinde daha kaliteli hale getirilmesi;

•Halen hazırlanmakta olan tezlerin, bu platformda tartışılması ile varsa eksikliklerinin giderilmesi ve kalitesinin artırılması,

•Genç araştırmacıların hem alanındaki öğretim üyeleri ile hem de kendi aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirilmesi,

•Farklı üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşturulan kurullarla birlikte, bu organizasyonun sürekli hale getirilmesi planlanmaktadır.

Sempozyuma bildiri gönderecek araştırmacıların, sempozyum’un yapıldığı tarih itibariyle halen lisansüstü eğitimine devam eden veya lisansüstü eğitimini 2015 ve 2016 yıllarında tamamlayıp, tezlerini henüz herhangi bir yerde yayınlamamış olmaları gerekmektedir.

Alt Konular;

· Girişimcilik ve KOBİ’ler

· İnsan Kaynakları Yönetimi

· Muhasebe

· Yönetim ve Organizasyon

· Finansman

· Bankacılık

· Pazarlama

· Uluslar arası Ticaret

· Üretim Yönetimi

· Sayısal Yöntemler

· Örgütsel Davranış

Geri