1. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (UAKK-I)
 
  International Congress on Afro-Eurasian Research I
  Almati / KAZAKİSTAN
  12-15.EKİM,2016
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Almati / KAZAKİSTAN
TARİH   12-15.EKİM.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Arttours
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.afroavrasya.com/tr_index.php
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Almatı/Kazakistan'da gerçekleştirilecektir.

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir. Bütün katılımcıların gala yemeği, sempozyum kitapçığı ve sempozyum çantaları sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildiriler;
Dumlupınar University Journal of Social Sciences
British Journal of Educational Technology
International Journal of Administration Economics Politics
International Journal of Afro-Eurasian Research
Eurasian Research Journal (First issue will be published in 2017)


dergilerinde yayınlanacaktır.

Geri