2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
  
  İstanbul
  3-4.MART,2016
     
KATEGORİ  
Sosyal Konular
YER   İstanbul
TARİH   3-4.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
-İstanbul Ticaret Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Ticaret Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://kadem.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM);cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli nitelikli bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleringiderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve yoksulluk konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 3-4 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Yoksulluk” Konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Kadın ve Yoksulluk” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; yoksullukla mücadelede küresel fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun oluşturulması, yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 200-300 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri Kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlama koşuluyla Kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

Geri