12. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK 2016)
  
  Şanlıurfa
  4-6.MART,2016
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   Şanlıurfa
TARİH   4-6.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Şanlıurfa Nevali Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://bilmok.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü veya ilgili kulubü tarafından organize edilir. Bilmök bilgisayar mühendisleri arasında etkileşimi ve artırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,Ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır.

Öncelikli hedefimiz dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik gelişimi takip ederek biz bilgisayar mühendisleri ve teknoloji ilgililerinin bu gelişime ve bilime katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin birbirini tanıması ve aldıkları eğitimin farklılıklarını ve yeterliliklerini değerlendirmesi, bilişim toplumuna geçiş sürecinde türkiye'nin hızlı bir şekkilde uyum sağlaması için sektördeki hedeflerimize ulaşması da temel hedeflerimiz arasındadır.

Öncelikli amacımız üniversitemizde verilen eğitimin uluslararası arena ile yarışabilecek eşiğe çıkarılması uygulama süreçlerinin sektöre kazandırılması, tükenen bir anlayışın yerine üreten bir bilgi toplumu olmanın akademisyenler denetiminde yolunun açılmasıdır.

Geri