1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi
  
  Ankara
  8-10.ARALIK,2016
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Ankara
TARİH   8-10.ARALIK.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırma Vakfı (YİSAV)

ETKİNLİK MERKEZİ   Swissotel Ankara
ORGANİZATÖR KURULUŞ   FTS Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.mikrobiyota2016.org/Giris/Anasayfa
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp ve teknolojideki ilerlemeler sağlıklı bir yaşamın vücut, özellikle de bağırsak mikrobiotası ile çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Artık vücudumuzun içinde ve üzerinde 100 trilyon civarında bakteri, mantar, parazit vb mikrop, katrilyonlarca (= 10 24) virus taşıdığımızı bilmekteyiz.Bu mikropların ve virüslerin tümüne mikrobiota denilmektedir. Mikrobiota bazı araştırmacılar tarafından, yeni bir organ gibi de düşünülmektedir. Mikrobiotanın bakterilerden oluşan kısmıyla ilgil son yıllarda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2005 yılında başlattığı, çok merkezli "İnsan Mİkrobiota Projesi" sonuçlarının da bu yıl sonunda açıklanması beklenmektedir. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde sonuçları bilimsel dergilerde yayınlanacaktır.


Sağlıklı bir mikrobiotaya sahip olmanın tam olarak ne olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak araştırmalar obezite, Tip II diyabet, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, (IBS), nörodejeneratif ve otoimmün hastalıklar, psoriazis, bazı kanser türleri, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar vb pek çok kronik hastalığın mikrobiotayla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hastalıklara neden olan mikrobiota değişiklikleri çeşitli nedenlere bağlı olabilirse de sık ve gereksiz antibiyotik kullanımının, gelişen antibiyotik dirençli mikroorganizmaların patogenezdeki yeri, yine son yıllarda yaygın kullanılan pre/probiyotiklerin mikrobiota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.


Doğum şeklinin, anne sütü almanın, diyetle alınan gıdaların da mikrobiota üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Araştırmalar düşük yağ, yüksek lif içeren diyetten yüksek yağlı ve şekerli batı tipi diyete geçen farelerde bağırsak mikrobiotasının bir gün içerisinde bile değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar sağlıklı bir mikrobiota için ne yemeli, ne yemememliyiz tartışmasını da beraberinde getirmektedir.


Mikrobiotanın sağlık ve hastalıklardaki etkisi artık şekillenmekle birlikte, cevabı aranan pek çok da soru bulunmaktadır. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz mikrobiotayla ilgili yeni bilgilerin, hem genel tebabet yapan hem de değişik uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza aktarılabilmesi için YİSAV tarafından, 8-10 Aralık 2016 tarihinde, Ankara'da I.Ulusal Mikrobiota Kongresi düzenlenmektedir. Bu kongrede mikrobiota konusunda çok önemli çalışmaları olan, çok sayıdaki yabancı bilim adamından güncel gelişmeleri de dinlemek fırsatı bulunabilecektir. YISAV daha çok üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili, çoğu TC Sağlık Bakanlı ile birlikte yaptığı projeler ve bilimsel toplantılarla tanınan, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kongrenin bilimsel programı, her biri kendi alanında çok önemli bir değer olan, değişik branşlardaki akademisyen meslektaşlarımızın oluşturduğu çok saygın bir Bilimsel Kurul tarafından hazırlanmıştır. Sizleri bu önemli kongreye katılmaya, katkıda bulunmaya, siz ya da arkadaşlarınızı serbest sunumlar ve posterlerle çalışmalarınızı sergilemeye davet ediyoruz.


Ankara'da 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde, kongrede görüşmek üzere YİSAV ve Kongre Bilimsel Kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.


Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU

Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

Prof. Dr. Yakut AKYÖN YILMAZ

Geri