25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
  
  Antalya / Kemer
  21-24.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Antalya / Kemer
TARİH   21-24.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İstanbul Kültür Üniversitesi
-PEGEM AKADEMİ

ETKİNLİK MERKEZİ   AKKA Antedon Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://uebk.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Eğitim Bilimciler, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri;

Sizleri 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenecek 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bu tür kongrelerin bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilik fikirlerinin sahneye çıktığı platformlar olmasının yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tanıştığı ortamlar olması da ayrıca önemlidir. İstanbul Kültür Üniversitesi, 19 Ulusal Eğitim Derneği ve Pegem Akademi işbirliği ile gerçekleştirilen bu kongre, bu yanıyla disiplinlerarası bir platform olma özelliği de kazanmaktadır.

12 Eylül 2015 tarihinde 19 Ulusal Eğitim Derneğinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması “Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı” olarak saptanmıştır. Bu temanın seçiminde öne çıkan gerekçe Eğitim Bilimleri’nin her alanında gözlenen nitelik sorunlarını tartışmak ve yenilik arayışlarını öne çıkarmaktır. Bu şekilde oluşturulan temanın Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarını kesitlediği düşünülmektedir. Bu anlamda Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarından kongremize katkı beklemekteyiz.

Kongre süresince 3 panel düzenlenmesi karar altına alınmıştır: Eğitim Bilimleri’nde Araştırma ve Yayın Sorunu, Akademik Etik, Göç ve Eğitim.

Son yıllarda eğitimin çeşitli alanlarında ciddi bir araştırma ve yayın kalitesi sorunu ortaya çıkmış durumdadır. Özellikle genç araştırmacılara yol göstermesi açısından böyle bir panelin oluşturulması ve bu konuda bir tartışma platformu yaratılması önemli görülmüştür. Araştırma ve yayın sorunu ile ilgili olan diğer bir konu “Akademik Etik”tir. Akademik etik bir yanıyla araştırma ve yayın sorununun içine gizlenmiştir, ancak ayrı bir başlık olarak tartışılması kendi başına önem arz etmektedir. Öte yandan, Alyan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeninde somutlaşan terör, göç ve eğitim olgusu toplumumuzun en can yakan konularından biridir. Yaşı itibariyle bir eğitim kurumunda arkadaşlarıyla neşe ve güven içinde yeni şeyler öğrenmesi gereken bir yavrunun kıyıya vurmuş cansız bedeni biz eğitimcilerin görmezden gelemeyeceği bir eğitim konusudur. “Göç ve Eğitim” başlıklı üçüncü panelimizde bu konunun masaya yatırılması önemsenmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Şimşek

ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu)
Başkanı
Prof. Dr. Özcan Demirel

Pegem Akademi
Yönetim Kurulu Başkanı
Servet Sarıkaya

Geri