2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE’2016)
 
  2nd International Congress on Economics, Finance and Energy
  Almati / KAZAKİSTAN
  16-18.MAYIS,2016
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Almati / KAZAKİSTAN
TARİH   16-18.MAYIS.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü

ETKİNLİK MERKEZİ   Almati
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://icefe.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşım,

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 16-18 Mayıs 2016 tarihinde Kazakistan’ın eski başkenti Almatı şehrinde “Politik İstikrar-Ekonomik Kalkınma” konulu 2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresini (EFE’2016) düzenlemekteyiz.

Politik istikrar-ekonomik büyüme/kalkınma veya tersi anlamda politik istikrarsızlık- ekonomik istikrarsızlık konusunda literatürde çok sayıda teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır. Kongremizin amacı, politik istikrar ve ekonomik kalkınma ilişkisinin genelde tüm dünya ülkeleri özellikle de Avrasya ülkeleri açısından ortaya konulması, bu alanda yapılan araştırmaların ilgili taraflarca paylaşımı ve gelecekle ilgili projeksiyonların gerçekleştirilmesidir. Kongremizin dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek akademisyenlere ve uzmanlara, Avrasya ülkeleri özelinde politik istikrar-ekonomik kalkınma ilişkisine tartışma fırsatı sunacağına inanmaktayız.

EFE’2016 Kongresinde sunulacak bildirilerin aşağıdaki konulara vurgu yapacak şekilde olması beklenmektedir. Katılımcıların, Kongre Özet Başvuru sayfasından temel hipotezlerini, yaklaşımlarını ve muhtemel bulgularını içeren 250-300 kelimeden oluşacak bir özet ile başvuru yapmalarını beklemekteyiz:

Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Kalkınma ve Avrasya Ülkeleri için Fırsatlar ve Tehditler
•Politik İstikrar, Ekonomik Kalkınma ve Gelişmekte olan Ülkeler
•Avrasya Bölgesinde Politik İstikrar ve Ekonomik Kalkınma
•Türkiye’de Politik İstikrar ve Ekonomik Kalkınma
•Politik Sistemler ve Ekonomik Performans İlişkisi
•Politik İstikrarsızlığın, Nedenleri Dereceleri ve Tanımları
•Politik İstikrarsızlığın Ekonomiyi Etkileme Kanalları
•Küresel Gelişmeler ve Politik İstikrar
•Küresel Kriz ve Avrasya Ülkelerine Etkileri
•Ekonomik Küreselleşme ve Avrasya Ülkelerine Etkileri

EFE’2016 davetli konuşmacıların sunumlarını, bildiri sunumlarını, panelleri kapsayacaktır.

Kongre için seçilecek bildiriler, özetler üzerinden hakemlerin yapacakları değerlendirmeler doğrultusunda belirlenecektir.

Bildirilerin,
•Bilig (SSCI (SocialSciencesCitation Index), SCOPUS Cambridge/ABD, etc.),
•Eurasian Research Journal (ilk sayısı 2017 Ocak ayında yayınlanacak).

dergilerinin kendi yayın kuralları ve hakemlik süreçlerinden geçmesi koşulu ile belirtilen iki dergiden birinde yayınlanması mümkün olacaktır.

Doç.Dr. Nevzat ŞİMŞEK

Kongre Koordinatörü/Kongre Yürütücüsü

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü

Geri