2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi
  
  Antalya / Belek
  30.MART-2.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   30.MART-2.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Talasemi Federasyonu Türkiye
ETKİNLİK MERKEZİ   Cornelia Deluxe Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   D Event
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://talasemikongresi2016.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Talasemi Federasyonu Yönetim ve Bilim Kurulları adına sizleri, 30 Mart-2 Nisan 2016 tarihleri arasında, Antalya Cornelia Deluxe Otelde düzenlenecek 2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi’ne davet etmekten onur duyarım.

Talasemi ve Orak hücreli anemi gibi geniş toplumsal yaygınlık gösteren kalıtımsal hastalıkların önlenebilir olması, ülkelerin sağlık politikalarında, tarama ve önleme programlarının organizasyonunu ön plana çıkarmaktadır. Toplum düzeyinde bir hastalığın eradikasyonu tabii olarak bir halk sağlığı sorunu için ortaya konabilecek en rasyonel yaklaşımdır. Ülkemizde 2003 yılında ulusal düzeyde başlatılan ‘Hemoglobinopati Kontrol Programı’, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Bu programın başarısına katkı sağlamak amacıyla, 2. Talasemi ve Hemoglobinopati Kongresi, bir gün süreli bir Hemoglobinopati Tanı Kursu’na ev sahipliği yapacaktır. Bu kurs programı ülkemizde Hemoglobinopati Kontrol Programı’nda yer alan Biyokimya Uzmanları, Halk Sağlığı Uzmanları ve Aile Hekimlerimiz başta olmak üzere katılımcılarına, hastalığın laboratuvar tanısı konusunda kapsamlı ve uygulanabilir bilgiler sunacaktır.

Kongre Bilimsel Programı, özellikle son 10 yılda, tedavi edilebilir ve hatta kür edilebilir olma özelliği giderek yaşam süre ve kalitesine yansıyan hemoglobinopatilerde, yeni tedavi yaklaşımları, hastalık ve tedavi komplikasyonları ve yaşam kalitesine odaklanmaktadır. Programın kapsamlı içeriği, konunun uzmanı bilim insanları, çocuk ve erişkin hematologları, çocuk ve iç hastalıkları uzmanları başta olmak üzere talasemi ve orak hücreli anemili hastaları izlem sorumluluğunu alan tüm hekimlerimiz tarafından ilgiyle izlenen bir tartışma ve paylaşım ortamı yaratacaktır.

Talasemi ve Orak hücreli anemili hastalarımız, hastalıklarını ne kadar iyi tanır ve anlarsa, hastalıkla başa çıkma, yaşam kalitesini koruma ve normale yakın bir yaşam sürdürme konusunda özgüvenleri o ölçüde yükselebilir. Kongre Hasta ve Aile Programı, Talasemi ve Orak hücreli anemili hastalarımız ve aileleri için, en fazla bilmek istedikleri ve bilinmesinde yarar olan konuları kapsayacak ve zengin bir sosyal programla desteklenecektir.

2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi’nde buluşmak dileği ve saygılarımla…

Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu ve Kongre Başkanı


Geri