8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi
  
  Ankara
  15-16.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Sosyal Konular
YER   Ankara
TARİH   15-16.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniv. Avrupa Toplulukları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ATAUM)

ORGANİZATÖR KURULUŞ   Literatur Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.sosyalhizmetkongre8.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli katılımcılar,


Dünyadaki son değişimler yerelleşmenin ve yerel yönetimlerin öneminin öne çıktığını gösterir niteliktedir. Ülkemizde sosyal hizmetlerin yürütülmesi devletin sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluğu kamu ve yerel düzeydeki örgütlenmeleri ile yerine getirmektedir. Yerel yönetimler, halkın sağlığından kamu düzeninin sağlanmasına kadar birçok alanda sorumlu ve görevli kuruluşlardır. Yaptıkları hizmetler insan yaşamını doğrudan etkileyen ve insanların en yakından izledikleri ve değerlendirdikleri hizmetlerdir. Bu açıdan gerek insan ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekse toplumsal ilerlemenin sağlanmasında yerel yönetimlerin önemli bir yeri vardır.

Bu noktadan hareketle kuruluşunun temelleri 1965 yıllarına dayanan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, ilkini 1959 yılından gerçekleştirdiği Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı’nın sekizincisini bu yıl “Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler” ana teması ile Kongre biçiminde düzenlemeye karar vermiştir.

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi’nin amacı, “Türkiye’de sosyal politika, sosyal politikanın dönüşümü, bu açıdan yerelleşmenin yeri ve önemi, yerelleşme sürecinde sosyal hizmetlerin sunumunun nasıl olacağı temasını dünyada ve ülkemizdeki uygulamaları ışığında bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Kongre’nin, katılan öğrencilere profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir

Kongre’nin bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacaktır.

Sizleri Ankara’da yapılacak olan 8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi’ne davet etmekten büyük bir onur duyuyor, bu Kongrede de öncekilerde olduğu gibi bilimsel ve sosyal yönden doyurucu deneyimler kazanacağımızı umuyoruz.


Saygılarımızla,


SHU Bülent Karakuş
Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

Kongre Başkanları

Geri