15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
  
  Antalya / Lara
  13-16.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Lara
TARİH   13-16.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Titanic Lara Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://pedkar2016.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Meslektaşlarımız,

15.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 13 – 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da Titanic Lara Otel’de yapılacaktır.

Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği ve bilgiye ulaşımın giderek kolaylaştığı günümüzde kongreler; deneyimlerin aktarılması ve tartışmalı konularda görüşlerin paylaşılması için en uygun ortamı sağlamakta diğer yandan aramıza yeni katılan meslektaşlarımızı tanıma olanağı yaratmaktadır.

Kongremizde iki ayrı salonda eşzamanlı yapılacak toplantılarla daha çok konunun tartışılması mümkün olacak, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ile ortak oturumların sayısı artırılabilecektir.

Ayrıca bu yıl önceki senelerden farklı olarak eş zamanlı iki kurs planlanmıştır: Fetal ekokardiyografi ve miyokardiyal koruma teknikleri. Her iki konunun da genç meslektaşlarımıza önemli katkı yapacağına inanıyoruz.

Ülkemizden ve dünyadan konusunda öncülük yapan bilim insanlarının deneyimlerini aktaracağı panellerin yanı sıra günlük pratiğimizde “gri bölgede” olan tartışmalı konular için interaktif olgu odaklı oturumlar, güncel kılavuzların değerlendirileceği ve tartışılacağı güncelleme oturumları, ayrıca karşıt-görüş toplantıları yapılması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra çalışmalarımızın, bilimsel araştırmalarımızın paylaşılacağı sözel ve poster sunum oturumları da yer alacaktır.

Kongre programının yan dal uzmanlık öğrencisi ve uzman arkadaşlarımız için olduğu kadar deneyimli hocalarımız için de yararlı, verimli ve bilimsel yönden akılda kalıcı bir toplantı olması için çalışmaktayız.

Siz değerli üyelerimizden bilimsel programı güçlendirecek olan öneri ve katkıları bekliyoruz.

En içten sevgi ve saygılarımızla,

TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu adına

Dr. Nazan ÖZBARLAS
Kongre Başkanı

Geri