6. Uluslararası Nöralterapi Kongresi
  
  İstanbul
  2-5.HAZİRAN,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   2-5.HAZİRAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -BNR
-IFMANT
-IGNH

ETKİNLİK MERKEZİ   Titanic Business Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Meta Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.noralterapikongresi2016.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
İki yılda bir gerçekleşen Nöralterapi Kongrelerinin beşincisini, BNR, IFMANT ve IGNH’ın işbirliği ile 22-25 Mayıs 2014’de gerçekleştirdik. IFMANT, IGNH yanında Avusturya, İsviçre, Almanya, Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvador, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Dernekleri katılımları ile bu Kongreye destek verdiler.

Dünyanın pek çok ülkesinin temsil edildiği, 308 civarında hekimin katıldığı beşinci kongre İFMANT’ın ilk dünya kongresi olarak anıldı ve kayıtlara geçti.

2004'ten bu yana Türkiye'de 10 sempozyum, Almanya'da 3 sempozyum ve 5 Kongre'de yaklaşık 2500 civarında katılım gerçekleştirerek, verdiğimiz emeğin karşılığını bulmamızı sağladınız.

Kongre sürecinde, içerikleri ve eğitmenleri nöralterapi konusunda rüştlerini ispatlamış bilim insanları tarafından 40 sunum gerçekleşti. 24 yabancı konuşmanın yanı sıra 12 sunum derneğimizin eğitmiş olduğu hekimlerce gerçekleşti. 308 hekim tüm Kongre'ye katıldı yanı sıra 3'er günlük katılımlar da gerçekleşti. Bu kongrede 3 gün içinde tam 15 WS gerçekleştirdik ve sadece WS katılımı bile 250 kişiydi.

Teori ve uygulamalı eğitimlerde; eksen organ hastalıkları başta olmak üzere, enfeksiyon hastalıkları, alerjik hastalıklar, kadın doğum hastalıkları ve infertilite, nörolojik hastalıklar, göz hastalıkları (özellikle maküla dejerasyonu, glokum), romatizmal hastalıklar, kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde nöralterapinin etkinliği ve tedavi stratejileri gösterildi.

Nöralterapi'nin etkinliğine olan inancınız ve derneğimize verdiğiniz destek ve katkılarınız için hepinize teşekkür ederim.

Bu kongrelerin altıncısını 02-05 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştireceğiz.

Bu kongrede ağırlıklı olarak "Kadın ve Erkek hastalıkları ile Ağrı Tedavisi" konuları ele alınacaktır ve sizlere bilimsel ve yeni araştırma sonuçları sunulacaktır.

3 gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrenin bilimsel dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

02-05 Haziran 2016 tarihinde, 6. Uluslararası Nöralterapi Kongresinde görüşmek dileğiyle…

Kongre Başkanı
Nöralterapi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL

Geri