Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu
 
  International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences
  Milano / İTALYA
  28.NİSAN-1.MAYIS,2016
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Milano / İTALYA
TARİH   28.NİSAN-1.MAYIS.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
-Texas Üniversitesi-Rio Grande Valley, ABD
-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

ETKİNLİK MERKEZİ   Milano, İtalya
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.isnewtrendsciences.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
AMAÇ VE KAPSAM


Modern dönemde bildiğimiz anlamıyla uzman modernitenin yaratmış olduğu bir olgudur. Modern döneme kadar bilginin üretimini ve akışını sağlayan birçok alanda uzman hezarfen dediğimiz bilginler mevcuttu. İbn-i Sina’dan Hezarfen Ahmet Çelebi’ye Leonardo da Vinci’den Galileo’ya kadar Ortaçağ, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin birçok bilgini tek bir alanda değil birçok alanda derin bilgi sahibi olan bilgeler olarak bilinmekteydiler. Modern çağ’ın ihtiyaçları tek bir alanda derinlemesine araştırma yapan uzman yetiştirme ihtiyacını doğurdu. Çok çeşitliliğin genişlediği modernizm sonrası internet çağı’nda toplumların uğradığı sosyal, kültürel ve iktisadi değişimlerin karmaşık yapısını anlamak ancak disiplinlerarası çalışmalar ile mümkündür. Bu hakikat modernizm öncesi dönemlerin hazerfen veya birçok bilimle uğraşan bilgelerinin yeniden yaratılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş sonrası artan küreselleşmenin getirdiği hızlı toplumsal değişimin sadece bir tek disiplinin bakış açısıyla açıklanması mümkün değildir. Bu hakikat yakın zamanda disiplinlerarası çalışmalara olan ilgiyi artırdı ancak tek disipline odaklı kurulan akademik organizasyonlar veya sempozyumların akademik alemde hakim olması disiplinlerarası yapılan çalışmaların sunumu ve yayını için kısıtlı imkanlar sunmaktadır. Bu sempozyumun amaçlarından birisi disiplinlerarası yapılan çalışmaların sunumunu ve yayınını sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Ayrıca sempozyum farklı disiplinlerde çalışmalar yapan akademisyenler arasında bir iletişim ağı kurarak disiplinlerarası çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı ve uzun vadede birkaç alanda uzmanlaşabilecek hazerfenlerin yetiştirilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıda listelenen alanlarda sunuş yapmak üzere sempozyuma katılmak isteyenlerin 4 Ocak 2016 tarihine kadar başlık ve özetlerini http://www.isnewtrendsciences.org/ adresinden "Bildiri Gönderin" butonundan göndermeleri önemle rica olunur.

Geri