ICBCB-2016 8. Uluslararası Konferans "Kültürlerarası Köprüler Oluşturma"
 
 
  8th International Conference, Building Cultural Bridges
  Bişkek / KIRGIZİSTAN
  28-29.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Kültür ve Tarih
YER   Bişkek / KIRGIZİSTAN
TARİH   28-29.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
-Süleyman Demirel Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.icbcb.net/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
28-29 NİSAN 2016 tarihleri arasında Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile “8. Uluslararası Kültür Köprüleri Oluşturma Konferansı: Dil Öğretimi, Dilbilim, Edebiyat, Tercüme ve Gazetecilik Alanlarının Eğitime Uyarlanması” düzenlenecektir.

Her devirde bilim ve eğitimin gelişimi belli bir seviyede uluslar arası anlaşma ve işbirliği ile kültürler arasındaki kaynaşmalara bağlı yürümektedir. Her sene geleneksel olarak düzenlenmekte olan konferansın amacı; çeşitli kültürlerdeki ortak değerler ile milli özelliklere yönelik yurt içi ve yurt dışı bilim adamlarının bilimsel çalışmalarını takip edebilecek ve değerlendirebilecek bilimsel ortam oluşturmaktır.

Konferans oturumları aşağıdaki konu başlıkları üzerinde yürütülecektir:
1.Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü (UNESCO 2016 Küresel Anlayış Yılı)
2.Dil Öğretimi: Yeni Yöntemler, Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3.Çevrimbilim Çalışmaları: Teori ve Pratik Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Yeni Arayışlar
4.Dilbilim Çalışmaları: Geleneksel Boyutlar ve Yeni Yaklaşımlar
5.Dünya Edebiyatları ve Halkbilimi Çalışmaları: Dünü, Bugünü ve Geleceği
6.Avrasya Ülkeleri Sosyo-Kültürel Entegrasyon Süreci: Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar
7.Çok Dilli Toplumlarda Eğitim Sistemi: Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar
8.Kırgız Dili ve Edebiyatı Çalışmaları: Dünü, Bugünü ve Geleceği

Geri