8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
 
  
  Nevşehir / Kapadokya
  28.NİSAN-1.MAYIS,2016
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   Nevşehir / Kapadokya
TARİH   28.NİSAN-1.MAYIS.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
-Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ETKİNLİK MERKEZİ   Altınyazı Oteli
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Kartaca Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.lisansustuturizmkongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Türkiye'de turizm ve ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek ve turizmin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Kongresi’nin Kongre’nin sekizincisi, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016 tarihlerinde Avanos'ta gerçekleştirilecektir

VIII Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi'ne turizmin işletmecilik, ekonomik, coğrafik, sosyolojik, psikolojik, çevresel, siyasal, dinsel, hukuksal, rekreasyonel ve mimari boyutlarının yanı sıra sağlık, gıda mühendisliği, eğitim, antropoloji, beslenme, peyzaj mimarlığı, iletişim, planlama ve diğer akademik çalışma dallarının kapsamına giren ve turizmi de ilgilendiren konularda hazırlanmış tez çalışmaları ve araştırmalar gönderilebilir. Kongrenin iki ayrı bölümüne de bildiri gönderilebilir.

Lisansüstü tezler bölümü; önceki beş kongrede olduğu gibi turizmin konu veya uygulama alanı olarak incelendiği lisansüstü tez çalışmaları bu bölümde sunulacaktır.

Serbest bildiriler bölümü; iki alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

İlki; Lisansüstü öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların hazırlayacakları "turizmi konu almış araştırma bildirilerine" ayrılmıştır. Bu bölüme önerilecek bildirilerde konu sınırlaması bulunmamaktadır.

İkincisi ise, açıklaması “Katılım Koşulları” sayfasında yer alan özel oturum konularından herhangi birini konu almış çalışmalardan oluşacaktır.

Geri