4. Çevre-Tasarım Kongresi
 
  
  Kayseri
  5-6.MAYIS,2016
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   Kayseri
TARİH   5-6.MAYIS.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Yıldız Teknik Üniversitesi
-Erciyes Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://cevretasarimkongresi2016.erciyes.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen hızlı kentleşmenin etkisiyle, plansız ve niteliksiz yapılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Sosyo-kültürel bağlam göz ardı edilerek rant kaygısı ile üretilen bu standartlaştırılmış yapılar/yapı tipleri, kimliksiz bir yapılı çevre yaratmakta, tarihi çevreleri de olumsuz biçimde etkilemekte, hatta zaman içinde yok olmalarına neden olmaktadır. Bu önemli sorun karşısında tasarımcılar; “Tarihi çevrelerde tasarım yaklaşımları nasıl olmalı?” sorusu/kaygısı üzerine tartışma platformları oluşturmaktadırlar. Özellikle ülkemiz gibi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ülkelerde yapılı çevrenin sürdürülebilirliği kapsamında bu tür bilimsel tartışmaların yapılması ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, 2011 yılından bu yana bir dizi halinde yapılagelen Çevre-Tasarım Kongresi’nin 2016 yılı hedefi için “Tarihi Çevrelerde Tasarım Yaklaşımları” başlığı ana tema olarak kabul edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan IV. Çevre-Tasarım Kongresi 2016 / Tarihi Çevrede Tasarım (4th Environment and Design Congress 2016/ Design in Historic Environment) belirtilen sorunlar karşısında tarihi çevrelerin korunmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak tasarım yaklaşımlarını ve yenilikçi araştırma yöntemlerini paylaşmayı ve eleştirel yorumlar üretmeyi hedeflemektedir.

Kayseri’de düzenlenecek olan ‘Çevre Tasarım Kongresi’nin bilimsel anlamda katılımcılara önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyiz. Düzenlenen Kongrede sizleri de aramızda görmeyi diler, ilgi ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.


Saygılarımızla…
Organizasyon Kurulu


Geri