14. Hipertansiyonla Mücadele Kongresi
  
  Girne / K.K.T.C.
  29.NİSAN-1.MAYIS,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Girne / K.K.T.C.
TARİH   29.NİSAN-1.MAYIS.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hipertansiyon İle Mücadele Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Acapulco Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Selen Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.hipertansiyonmk.org/index.html
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
DEĞERLİ MESLEKTAŞIM,

14. Hipertansiyonla Mücadele Kongresi’nin 29 Nisan-1 Mayıs 2016 Acapulca Resort Convention SPA Hotel Kıbrıs ta düzenleneceğini duyurmak ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duyarım. Günlük pratiğinizde karşılaştığınız ilginç veya zor Kongremize olgu sunumlarınızı gönderebilirsiniz.

Olgu bildirilerinden seçilecek 10 adet olgu sözlü olarak, diğerleri ise elektronik poster olarak sunulacaktır. Hipertansiyonla ilişkili çeşitli gelişmeleri birlikte değerlendirmek için ülkemizin önde gelen değerli akademisyenlerinin bilgilerini bizimle paylaşacağı bir program hazırladık. 1988 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz ve önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz kongremizin, alanında büyük kongreler arasında yer alması bizi daha çok mutlu etmekte ve sorumluluğumuzu artırmaktadır.

Kongremizde doyurucu bir bilimsel programın yanında olgu ve poster sunumları da yer alacaktır. Özgün ve orijinal olgularınızı ve/veya çalışmalarınızı sunmak üzere göndermenizi bekliyoruz. Kıbrıs’ın farklı atmosferinde buluşmak ve bilimsel zenginlik yanında doğanın ve sosyal hayatın güzelliklerinin tadına birlikte varabilmenin heyecanını duyuyor, sizleri kongremizde görmeyi arzuluyoruz.

Kongremizde, hekimlere yönelik iyi klinik uygulama (IKU) / iyi laboratuvar uygulama (ILU) kursu ve hemşirelere yönelik "Klinik Araştırma Hemşireliği" kursu olmak üzere iki adet kursa da yer verilmiştir. Her iki program-kurs sonrasında katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı başarı belgesi ve katılım sertifikası verilecektir.

Söz konusu belgeler güncel IKU kılavuzları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİCK) yönetmelikleri gereği lokal etik kurullar ve TİCK tarafından faz 2-3-4 klinik araştırmalara, gözlemsel ilaç araştırmalarına ve biyoyararlanım / biyoeşdeğerlik çalışmalarına katılacak hekimlerden (sorumlu araştırıcılardan) talep edilmektedir.

Klinik araştırma hemşireliği oldukça popüler bir çalışma alanı olup gerek kamu gerekse özel sektöre ait AR-GE faaliyetlerinde bulunan birçok kuruluş tarafından talep gören bir iş sahasıdır. Kongremizde buluşmak dileğimizle sizlere en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

DÜZENLEME KURULU ADINA

Prof. Dr. İstemihan TENGİZ

Prof. Dr. M. Remzi Önder

Prof. Dr. Ertuğrul Ercan

Doç. Dr. Serkan Saygı

Doç. Dr. Uğur Ö. Türk

Yard. Doç. Dr. M. Emre ÖzpelitGeri