Uluslararası Engellilerin Eğitimi Kongresi
 
 
  International Congress ‘Education For Individuals with Disabilities’
  Ankara
  25-27.OCAK,2017
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Ankara
TARİH   25-27.OCAK.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Engelliler Konfederasyonu
ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.engelsizegitim.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Engelliler Konfederasyonumuz engellilerin sorunlarına odaklanan çalışma ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası katılımlı “Engellilerin Eğitimi Kongresi”ni 25, 26, 27 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlemektedir.

Eğitim, toplumun ve geleceğin şekillendirilmesinde yaşamsal öneme sahip bir etkinliktir. Toplumun eğitim düzeyi yükseldikçe, uygarlıkta kat ettiği mesafe artmaktadır. Eğitimin içeriği ve yöntemleri, nasıl bir toplum ve gelecek oluşturmak istediğinizle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 1920’li yıllardan beri toplumumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi çağdaş uygarlık düzeyini aşmayı bir amaç olarak belirlemiş, genç kuşakların eğitimini de bu amaca uygun içerikte ve biçimde oluşturmuştur.

Engellilerin eğitimi içerik bakımından genel eğitime tabi olmakla birlikte, yöntemleri itibariyle özgün nitelikler göstermektedir. Bu nedenle, dünyadaki eğitim/öğretim yöntemlerindeki gelişmeleri izlemek, bilgi ve deneyimleri paylaşmak önemli bir görevdir.

Kongrenin amacı, konunun ulusal ve uluslararası tarafları (kamu, üniversiteler, engelli örgütleri, MEB’e bağlı okullar ve farklı eğitim kurumları) bir araya getirilerek sorunlara çözüm yolları bulunması yönünde tartışma ortamı sağlamaktır.

Kongrede engellilere yönelik çalışma yapan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde odaklaşma açısından büyük önem taşımaktadır.

Kongrenin ulaşmak istediği en önemli hedef; engellilerin yaşantısını doğrudan etkileyen eğitim sistemi ve yöntemlerinin mevcut durumunu değerlendirmek, uygulama ve bilimsel yaklaşımları tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, engelli sorunlarının çözümüne yönelik kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Kongrenin bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacak; ayrıca katılımcıların tercihlerine göre çeşitli sosyal etkinliklere de yer verilecektir.

Değerli akademisyenler, araştırmacılar, engellilerin eğitimi alanında çalışan uygulayıcılar,

Sizleri Ankara’da düzenlemekte olduğumuz; Uluslararası Engellilerin Eğitimi Kongresi’ne davet etmekten büyük bir onur duyuyorum.


Saygılarımla,
Turhan İÇLİ
Kongre Başkanı

Geri