7. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi
 
 
  7th International Congress on Health and Hospital Management
  Antalya / Kemer
  14-17.ARALIK,2016
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Kemer
TARİH   14-17.ARALIK.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü (AIHQ)

ETKİNLİK MERKEZİ   Rixos Beldibi Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.hsyk-antalya.org/tr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 7. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Kurumsal Mükemmellik için Sağlık Sigortası ve Sağlık Finansmanı Kanun ve Yönetmelikleri’ olacaktır. Kongremiz 14-17 Aralık, 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Kurumsal mükemmelliğin tanımlarından biri ‘beklentileri aşan kalite ya da üstünlük durumudur‘. Bugün birçok sağlık kuruluşunun karşı karşıya kaldığı mali kısıtlamalar ve yükselen maliyetler göz önüne alındığında, birçok kuruluş performanslarını geliştirecek kurumsal değişikliklere gitmek, beceri geliştirmek ve davranış güçlendirmek zorundadır. Değişimler hem maddi hem de klinik performansa yönelik olmalıdır. Kurumsal mükemmellik, sağlık kuruluşlarının işletme modeli dahil stratejik hedeflerini, kurumsal yapısı ve şeklini, iş sürecini, karar haklarını ve kültürünü sağlamlaştıran ya da engelleyen tüm unsurları kapsar. Kurumsal mükemmellik hasta odaklı mükemmeliyeti, çalışanların ve diğer paydaşların girdilerinin değerlendirilmesini, bulguya dayalı yönetimi, geleceğe odaklılığı, etkin mali yönetim ile çevik ve vizyoner liderliği vurgular. Kurumsal değişimi uygulamak özellikle sağlıkta daha zorlayıcıdır. Giderek artan maliyetler, teknolojik gelişmeler ve yönetmelikler birçok sağlık kuruluşunda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu koşullarda kurumsal mükemmelliğe ulaşmak gittikçe zorlayıcı bir hal almıştır.

Kongremiz sağlık hizmetlerinde kurumsal mükemmelliği yakalamada, kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Kongre süresince "Kurumsal Mükemmellik için Sağlık Sigortası ve Sağlık Finansmanı Kanun ve Yönetmelikleri" ana teması bağlamında öncelikle, düşük maliyetli yüksek bakım kalitesi nasıl elde edilir, sağlık sigortacılığı, sağlık finansmanı kanun ve yönetmelikleri ve sağlık turizmi tartışılacaktır. Ancak bunlar "Kurumsal Mükemmellik için Sağlık Sigortası ve Sağlık Finansmanı Kanun ve Yönetmelikleri ve bakım sonuçlarının başarısı" bunlardan sadece birkaçıdır. Dolayısıyla kongre boyunca konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır:
•Sağlık Sistemlerinin Geleceği
•Kurumsal Mükemmellik
•Kanıta Dayalı Yönetim
•Sağlık ve Küreselleşme
•Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
•Sağlık Yönetimi
•Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
•Sağlık Programı Geliştirme
•Hastane Yönetimi
•Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
•Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
•İnsan Kaynakları Yönetimi
•Sağlık Politikaları
•Sağlık Mevzuatları ve Etik
•Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
•Sağlık Reformları
•Sağlık Ekonomisi
•Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
•Sağlıkta Halkla İlişkiler
•Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası
•Sağlıkta İletişim

Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin en güzel illerinden bir olan Antalya’nın ve kongrenin gerçekleşeceği Antalya’nın en iyi otellerin de biri olan Spice Hotel&Spa nın mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olcağız.

Saygılarımızla


Kongre Başkanı

Profesör Dr. A. Al-Assaf
Amerikan Sağlıkta Kalite Enstitütsü,
Yönetici
Oklahoma Üniversitesi
Onursal Profesör

Kongre Eş Başkanı

Profesör Dr. Seval Akgün
Başkent Üniversitesi Hastaneleri,
Kalite Sorumlusu
St. John Uluslararası Üniversitesi,
Misafir Profesör

Geri