İnsan Kaynakları Zirvesi 2017
  Human Resources Summit 2017
  İstanbul
  15-16.ŞUBAT,2017
     
KATEGORİ  
Yönetim
YER   İstanbul
TARİH   15-16.ŞUBAT.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   MCT Danışmanlık
ETKİNLİK MERKEZİ   Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
ORGANİZATÖR KURULUŞ   MCT Danışmanlık
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.insankaynaklarizirvesi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yeniden Keşif: Yönetim Anlayışında ve Yönetici Profilinde

En İyiyi Keşif ArayışıNeden: Normların değiştiği bir dünyada yeni tanımlar gündemde.

Bu yeni tanım keşiflerinden biri de Yönetim Bilimi alanında. Yöneticisiz şirketler, daha küçük ekipleri yöneten, geride duran insanları özgürleştiren yöneticiler, herkesin yönetici olduğu şirketler, ilişkisel yöneticiler, süreç bazlı yönetim gibi arayışlar ve terimler yeni dönemde Yönetim ve Yönetici tanımlarını yeniden keşfetmemizin gerekliliğini söylüyor.

Geldiğimiz noktada hızla globalleşen piyasaların karmaşık yapı ve organizasyonlar doğurduğunu, jenerasyonlar arası iletişimin giderek koptuğunu ve en önemlisi, yüksek rekabet ortamında yetenek vadeden bireyleri elde tutmanın zorlaştığını görüyoruz. Bu Yönetime farklı yaklaşmayı ve yeni nesil yöneticiyi yeniden tarifleme ihtiyacını doğuruyor.
Bugün Üniversitelerde okutulan MBA programları değişen ve ihtiyaç duyulan yeni yönetim anlayışına ihtiyaç vermede zorlanıyor.

Üniversiteler Yönetici Akademik programların içeriklerini yeniliyor.İnsan Kaynakları profesyonelleri hem kendi alanlarında hem de organizasyonlarda yeni nesil yöneticileri çekme, elde tutma ve onlarla çalışma konusunda bilinçli tercihler yapmak durumunda, bununla ilgili araç, yöntem, teori, pratik uygulama örnekleri ile donatmak istiyoruz.

21. İnsan Kaynakları Zirvesi bu keşif üzerine kurgulanan bir yapıda tasarlanması öngörülüyor.Zirvenin Yönetim Bilimini ve Yönetici profilini Yeniden Tanımlayacağı Zirvede, alt başlıklar

1. Rethink Managemet Practice
2. Rethink Scalable Learning
3. Rethink New Generation Manager (geri bildirim veren, takım oyuncusu yaratan, sorumlu tutan, hedef koyan, takdir eden vb…)
4. Rethink Management Dilemmas
5. Rethink Managers as Multipliers Yeni çağın kodlarını birlikte yazmak için

Yönetimde yeni çağın kodlarını yeniden yazmak için hepinizi 22. İnsan Kaynakları Zirvesi’ne davet ediyoruz.

Geri