Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar
  Sempozyumu 6
  
  Ankara
  21-22.OCAK,2017
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Ankara
TARİH   21-22.OCAK.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Hacettepe Üniversitesi
-ODTÜ

ETKİNLİK MERKEZİ   Hacettepe Üniv. Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.sporegitimi.com/semp6/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bu sempozyumun amacı, Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı hedeflerine ulaşabilmek için kişisel (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, antrenörler vb.) ve kurumsal (okul, il spor müdürlükleri, spor federasyonları, kulüpler, belediyeler, il sağlık müdürlükleri vb.) paydaşların işbirliğinin sağlanması, öğrencilerin yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılması, etkinlikleri sürdürmeyi alışkanlık hâline getirmesini sağlayacak konuları tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda sempozyumumuzda kişisel ve kurumsal paydaşların rolleri ve sorumluluklarına ilişkin görüşleri panel, sunum ve çalıştay formatında ele alınacaktır. Kayıt için web sayfamızdaki kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.
Değerli katkılarınızla zenginleşmesinden mutluluk duyacağımız sempozyumumuzda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla
Spor Eğitimi Grubu

Geri