Engelsiz İş Dünyası Kongresi
  
  İstanbul
  4-7.MAYIS,2017
     
KATEGORİ  
İş Hayatı
YER   İstanbul
TARİH   4-7.MAYIS.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   DEYSAM- Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://engelsizisdunyasi.deysam.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Dünya genelinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki; destekli yaşam ihtiyacı duyan bireyleri toplum yeterince tanımıyor, tanımadığı için anlayamıyor, anlayamadığı için nitelikli iletişim kuramıyor,
bunların sonucunda da üretim potansiyeli açısından değerli bir hedef kitle, istemeden göz ardı ediliyor. Genel olarak hissedilen bu mesafe nedeniyle, iş dünyası destekli yaşam pazarından yeterince istifade edemediği gibi, engelli bireylerin de iş dünyasında yer alması oldukça güç oluyor.

Öncelikli olarak; Sağlık, İnşaat, Otomotiv, Turizm sektörleri olmak üzere, yapılan ön araştırmalarda dünya genelinde 1 TRİLYON DOLAR civarında geliştirilebilir büyük bir ticari hacme sahip olan Destekli Yaşam Pazarı; uluslararasında gelişmeye başlamıştır ancak Türkiye’de ise yok denecek kadar azdır.

Öncelikli sektörlerle beraber, Bankacılık/Finansal kuruluşlar, Bilgi ve Destek Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları, Eğitim, Gıda, İletişim, Medikal, Mobilya, Sinema, TV, Ulaşım, Tekstil, Yayıncılık, Yazılım sektörleri olmak üzere uluslararası işbirliğiyle bu pazarın oluşturulması ve artırılması bir zarurettir.

Uluslararası Engelsiz İş Dünyası Kongre Programı (www.engelsizisdunyasi.org), bu gerekçelerden yola çıkarak, bahsi geçen sorunların çözümü için dünya genelinde faaliyet gösteren ve saha tecrübesi olan, engelsiz bir yaşam oluşturma çabası içinde bulunan iş dünyasını; deneyimleri paylaşmak, çözüm önerilerini çoğaltmak, yenilikçi fikirleri paylaşmak ve ‘Destekli Yaşam’ Pazarını geliştirmek amacıyla buluşturacaktır.

Engelsiz İş Dünyası Kongresinin teması, üç ana başlıktan oluşmaktadır;
1. İnovasyon Engelli bireylere yönelik destek teknolojileri ve yeni ürünler,
2. Girişimcilik Engelli bireylerin kendi işini kurması,
3. Yatırım Fırsatları Destekli yaşam alanında iş fırsatları ve yatırım imkânları.

Kongre programı; DEYSAM- Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi A.Ş.’nin koordinasyonunda, EASPD- (Avrupa Engelliler Hizmet Sağlayıcıları Birliği), Engelsiz Dünya Birliği ve TABA- Türk Amerikan İş Adamları Derneği, kamu kuruluşları, iş adamları dernekleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar işbirliğiyle hayata geçirilecektir.

Katılımcı iş adamı profili; yurt içi ve yurt dışından engelli girişimciler, destekli yaşam sahasında faaliyet gösteren iş adamları ve destekli yaşam sahasına yatırım yapmak isteyen girişimcilerden oluşmaktadır.

Türkiye ekonomisi açısından yeni ve geliştirilmesi gereken büyük bir pazar potansiyeli taşıyan, yurt içi ve yurtdışından 500 civarında engelsiz iş dünyası üst düzey temsilcilerinin katılımı beklenen kongre programı;
Bilimsel Program,
Engelsiz İş Dünyası Fuar Programı,
İkili Görüşmeler ve Yatırım Anlaşmaları,
Engelsiz İş Adamları Ödül Töreni ve
Engelsiz İş Dünyası İş Birliği Teşkilatı Kuruluşu başlıklarından oluşmaktadır.

Program akabinde, ülkemizde destekli yaşama yönelik iş fırsatları ve yatırım imkanlarının artması beklenmektedir.Gelecek nesillere iftiharla aktarılabilecek bu çalışmaya katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz.

Dr. Aylin ÇİFTÇİ
Kongre Başkanı
DEYSAM- Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Mrk. A.Ş.

Luk ZELDERLOO
Genel Sekreter
EASPD- Avrupa Engelliler Hizmet sağlayıcıları Birliği

Rada ABBAS
Engelsiz Dünya Birliği Başkanı

Geri