9. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi & 5. Uluslararası
  Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
 
 
  9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
  Antalya / Belek
  26-30.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   26-30.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Psikofarmakoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Susesi Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Global Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.psikofarmakoloji2017.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (9. UPK & 5. UÇEPS), 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Belek, Susesi Otel’ de gerçekleştirilecektir. Psikofarmakoloji Derneği (PD), bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel merkezi olan Türkiye’de, psikofarmakoloji ve nörobilim alanında öncü bir profesyonel topluluktur. “Beyin Aklımızda” sloganı ile, PD beyin işlevleri ve insan davranışlarını anlamadaki gelişmelerin tedavilere daha iyi yansıtılması ve bu alandaki toplumsal bilincin geliştirilmesi çabalarına bir örnektir.

Çünkü, PD’nin temel amacı psikiyatrik hastalıkların bilimsel temelinin daha iyi anlaşılması için psikofarmakoloji ile diğer ilgili disiplinler arasında iletişim ve işbirliği kolaylaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için; bilimsel toplantılar düzenlemekte, araştırma ve eğitimi ve bilimsel dergiler ve kitapların yayınlanmasını teşvik etmektedir.

Bu bilimsel toplantılardan en önemlilerinden birisi de Uluslararası Psikofarmakoloji Kongreleri ve Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumlarıdır. Bu kongrelerden bu yılki 9. UPK & 5. UÇEPS kongremizin teması olarak “Beyni Daha İyi Anlamak için Bilginin Paylaşımı” belirlendi.

9. UPK & 5. UÇEPS, seçkin yerel ve uluslararası konuşmacıların katkılarıyla, katılımcılar için psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme gibi konularda bilgilerini yenileme, güncelleştirme ve geliştirmeleri, ayrıca tüm psikiyatrik bozukluklar için bakım standartlarını geliştirmeleri için olağanüstü bir fırsat sunacaktır. 9. UPK & 5. UÇEPS, en yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılarla interaktif bir platform oluşturarak onların günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini ve deneyimlerini paylaşmalarını, katılımcıların sorular sormasını teşvik ederek tedaviye dirençli olgularda yeni klinik verileri temel alarak özgün yaklaşımlar geliştirilmesine de aracılık edecektir.

Ayrıca farmakolojik olmayan psikiyatrik tedaviler ve bunların yönetim standartları ile ilgili sunum ve tartışmalar düzenleyip, psikiyatrik tedavide entegrasyon konusuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi seçkin ulusal ve uluslararası bilim insanları psikofarmakolojideki en son gelişmeleri konferanslar, paneller, ikili/ çoklu tartışmalar ve uydu sempozyumlar ile aktaracaklardır. Ayrıca değerli katılımcılarımız için çeşitli çalıştay, uzmanla buluşma toplantıları ve sertifika kursları düzenlenecektir. Sunum yapmak üzere kabul edilmiş bildiriler ise SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ile indekslenen Klinik Psikofarmakoloji Bülteni özel sayısında yayınlanacaktır. Poster jürisi tarafından seçilecek olan 3 poster bildiriye ‘Psikofarmakoloji Derneği Araştırma Teşvik Ödülleri’ verilecektir.

Sizleri 9. UPK & 5. UÇEPS’na davet ederken; bir yandan kongrenin ufuk açan bilimsel programından yararlanmanızı, diğer yandan da antik kalıntılarıyla Antalya’mızın iki bin yılı aşan tarihinin yanında, Expo 2016 Antalya Fuarı gibi postmodern güzelliklerini keşfetme fırsatınız olacağını mutlulukla belirtmek isteriz.

Sizleri Türkiye’nin ve Akdeniz’in incisi Antalya’da karşılamayı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

9. UPK & 5. UÇEPS Düzenleme Kurulu

Geri