EJER CONGRESS 2017 4th International Eurasian Educational
  Research Congress
  
  Denizli
  11-14.MAYIS,2017
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Denizli
TARİH   11-14.MAYIS.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
-EJER Eurasian Journal of Educational Research

ETKİNLİK MERKEZİ   Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.ejercongress.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
EJERCongress 2017, Türkiye’deki kongrelere yenilikler eklemeye ve kaliteyi yükseltmeye devam ediyor. Değişik şekillerde yapılmış çalışmalarınızı sunabilme fırsatı bulabileceğiniz ve kongre için özel olarak dizayn edilmiş olan Stoa Köşesi yeniliğini başlatmış olmanın heyecanı içindeyiz.

Sizleri yaptığınız bir uygulamayı, projeyi ya da çalışmayı dinleyicilerle interaktif olarak Stoa Köşesinde paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongrenin yapıldığı dört gün boyunca fuaye alanında kurulacak Stoa Köşesinde (özel bölümde) ana temaya uygun çalışmanızı katılımcılarla paylaşabilirsiniz. Çalışmanız sözlü, yazılı, söyleşi, görsel, video, sinema, gösteri ya da drama vb. şeklinde olabilir… 25 dakikalık sunumda dinleyiciler de etkinliğe soru ve görüşleriyle aktif katılabileceklerdir.

Yapılacak tüm etkinlikler kongre programında yer alacak ve sertifikalandırılacaktır. Etkinlikleri yapabilmek için kongreye bildirili katılımcı olmak yeterlidir.

Konu başlıkları : Göç, e-eğitim, eşitlik, farklılıklar

Süre : 25 dakika

Koşullar : Kongrede bildirili katılımcı olmak zorunludur. Sunum için ek bir ücret ödenmeyecektir.

Başvuru : Mart ayında ejercongress.org sitemizden başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

*Stoa: Zenon’un MÖ IV. yüzyılda kurduğu mantık öğretimini zorunlu kılan, doğaya uygun yaşamayı salık veren, ruhun duyumsamaz olduğunu öne süren, aklı egemen kılmayı ve dünya yurttaşlığını ülkü edinen öğreti ve felsefe okulu. Antik çağda şehrin ortasında bulunan felsefi ve benzer konuların tartışıldığı alan, sütun, galeri.Saygılarımızla.EJERCongress 2017 Düzenleme Kurulu

Geri