YABİTED 3. Bitkisel Yağ Kongresi
  
  İzmir
  13-15.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Gıda
YER   İzmir
TARİH   13-15.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED)

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton İzmir
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://yabited.org/3kongre/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Düzenleme Kurulu adına sizleri, 13-15 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir-Hilton’da düzenlenecek YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duymaktayım. Kongre kapsamında yağ hammaddelerinden rafine yağlara, sürülebilir yağlardan zeytinyağı ve atık değerlendirmeye kadar farklı konularda güncel gelişmeler ve araştırma sonuçları tartışılacaktır.

Temel gıda maddelerinden yağlara olan talep, dünya nüfusunun artışı ve ekonomik gelişmeler ile birlikte artmaktadır. Bunun yanında beslenme yönünden de en fazla sorgulanan gıda maddelerinden birisi durumunda olan yağlarla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, elde edilen yeni bilimsel bulgulara göre beslenme kılavuzları da güncellenmektedir. Bir taraftan trans yağlarla ilgili özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeler ile yağ asitlerinin beslenmedeki fonksiyonlarıyla ilgili son yıllarda yayınlanan bilimsel bulgular, Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de konunun paydaşları tarafından dikkatle izlenirken, diğer taraftan konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yağların işlenmesi, bileşimleri ve beslenmedeki fonksiyonları ile ilgili yanlış bilgilerin topluma çeşitli yollardan aktarılması faaliyetleri de devam etmektedir.

Türkiye önemli bir zeytinyağı ülkesidir ve son yıllarda bu alanda gözlenen gelişmeler umut vericidir. Bu süreçte zeytin ağaç varlığı önemli düzeyde artmış, üniversite ve kamuda bulunan araştırmacılar ise, zeytin ve zeytinyağı konusunda çok sayıda proje yürütmüş ve bulgularını yayınlamışlardır. Buna karşın, halen zeytinyağı tüketiminin düşük seviyelerde bulunması, kalite ve tağşiş gibi aşılması gereken problemler bulunmaktadır. Son dönemde bazı bitkisel yağlarda da benzer tağşiş problemleri yaşanmaktadır.

Önceki kongrelerde olduğu gibi, Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED)’nin bu kongredeki amacı da, akademisyen, sanayici ve kamu çalışanını bilimsel bir platformda bir araya getirerek, bitkisel yağlarla ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra, yasal düzenleme ve ticari boyutların masaya yatırılmasını sağlamaktır. Kongre başlamadan önce (12-13 Nisan 2016) düzenlenecek olan “ Advanced extraction, processing and use of sunflower, cottonseed, soybean, canola and palm oils” başlıklı kursta, dünyanın önde gelen uzmanlarından hem sanayici hem de akademisyenlere yönelik bilimsel ve teknik sunumlar yapılacaktır. İkinci günün devamı ile üçüncü günde ise kongrenin teknik programı gerçekleştirilecektir. Kongre, dördüncü gün için planlanan sosyal programla sona erecektir.

İki yılda bir YABİTED tarafından düzenlenen Bitkisel Yağ Kongresinde katılımcılar, bir taraftan sahip oldukları bilgi, bulgu ve tecrübeleri paylaşma, diğer taraftan konunun paydaşlarıyla tanışma ve işbirliği imkanlarını artırma fırsatları bulabileceklerdir. Böylece, araştırmacılar arasındaki iletişimin artması ve sanayi-üniversite işbirliğinin gelişmesine de katkıda bulunulacaktır. Önceki kongrelerde olduğu gibi, III. Bitkisel Yağ Kongresinin de başarıya ulaşması sizlerin katılım ve destekleriyle mümkündür.

Kongremizde sizleri de aramızda görmeyi diler, katılım ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aziz Tekin

Başkan

Geri