3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi
 
  3rd International Congress on Different Dimensions of Violence and Social Perception
  Kocaeli / Başiskele
  21-22.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Sosyal Konular
YER   Kocaeli / Başiskele
TARİH   21-22.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ  
ETKİNLİK MERKEZİ   Wellborn Luxury Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Güven Plus Organizasyon
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.toplumsalsiddetalgikongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Kocaeli de yapılacaktır. Bu kongrede şiddetin tüm boyutlarını, farklı disiplinlerle, genel olarak incelemeyi, çözüm önerileri sunmayı, şiddet mağduru olanlar için yapılabilecekleri tartışmayı ve geleceğe ilişkin politika önerilerini paylaşmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak kamu ve özel sektörün şiddetin çözümü ile ilgili uygulamalarını ve bu uygulamalardan elde edilen yararlılıkların paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla konuyla ilgilenenleri kongreye katılmaya davet ederken; şiddetin azaltılması ve önlenmesi için, iş birliği zemini yaratacak girişimlerin desteklenmesi bilinci ile birlikte olmayı arzu etmekteyiz.

Şiddetten uzak bir dünya, gülen ve mutlu insanların oluşturduğu bir toplumda yaşamak dileğiyle saygı ve sevgiler.Prof. Dr. Ümran SEVİL

(Kongre Başkanı)Prof. Dr. Emine DEMİRAY - Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Kongre Eş Başkanları)

Geri