1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu
  
  Denizli
  20-22.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Denizli
TARİH   20-22.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.pauuses.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Sanat Eğitimcileri;


UNESCO’nun uluslararası sanat eğitimi derneklerini (InSEA, IDEA, ISME, WDA) birleştirerek kurduğu Dünya Sanatlar Eğitimi Birliği (WAAE), 2016 yılı için Uluslararası Sanat Eğitimi Haftası temasını “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sanat Eğitimi” olarak belirlemiştir. Bu temadan esinlenerek sürdürülebilir bir gelecek bağlamında sanat eğitiminin önemini vurgulamak istiyoruz.Amacımız, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sanat eğitiminin rol ve sorumluluklarını tartışmaya açmak, kültürel çeşitlilik ve etkileşim, çevreye duyarlılık, sosyal adalet, doğrudan demokrasi ve şiddet karşıtlığı konularını sanat eğitimi ekseninde irdelemektir. Böylece “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat Eğitimi” teması bağlamında sempozyumda sunulan araştırmalar ve yapılan tartışmalarla toplumların gelecekte karşılaşılacakları olası sorunları şimdiden görerek, çözümüne dönük yeni görsel sanatlar ve müzik eğitimi politikaları geliştirmeyi umuyoruz.Sizleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak, bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu’na davet ediyoruz. Sanat eğitimine ilişkin araştırmalarınız ve sanatsal çalışmalarınızla katkılarınızı bekliyoruz.Sempozyum Konuları•Sanat eğitiminde sürdürülebilirlik politikaları
•Sanat eğitiminde yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim yaklaşımları
•Sanat ve tasarımda sürdürülebilirlik
•Sanat eğitiminde teknoloji ve sürdürülebilir yaklaşımlar
•Disiplinlerarası sanat eğitimi yaklaşımları
•Sanat eğitiminde yeni değerler ve eğilimler
•Sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve sanat eğitimi
•Sürdürülebilir sanatlar eğitimi ve sivil toplum kuruluşları

Geri