11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
 
 
  11th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety
  Antalya / Belek
  26-29.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Belek
TARİH   26-29.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Amerika Sağlık Kalite Enstitüsü (AIHQ)

ETKİNLİK MERKEZİ   Papillon Ayscha Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.qps-antalya.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD)’ işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, TÜRKAK ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan XI. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi’ ne bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz. Kongre 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek, birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu 2006 yılından beri hasta güvenliği ve sağlıkta kalite ve akreditasyonun tartışılması için sektörde yer alan tüm paydaşlara bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Günümüzde sağlık bakım endüstrisi stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkinsizlikleri giderme gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Sağlık sistemi binlerce faaliyetlerden oluşan süreçlerin sistemidir ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında da bir şeyler kolaylıkla yanlış gidebilir. Özellikle bu yeniden yapılanma bu riskin oluşması için bir zemin hazırlamaktadır. Hatalar kaçınılmazdır fakat önlenebilir. Aslında yaşamımızın hemen her aşamasında risk(ler) ile iç içeyiz. Sabah yataktan kalktığımızdan itibaren risk ile karşı karşıya kalıyoruz. Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır.

Riskleri azalmak için şeffaflığı bir yönetim anlayışı olarak benimsemek fayda sağlar. Risk yönetimi hizmetlerin düşünce aşamasından başlayarak yararlanıcıya sunulabilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir.

Bu nedenle XI. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresinin ana teması “Hasta ve çalışan Güvenliği, Klinik Hizmetlerde Risk Yönetimi ve Güvenli Raporlama Sistemleri” olacaktır.

Ülkemizden ve dünyadan birçok uzmanın katılacağı XI. Uluslar arası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi sağlık profesyonellerine konu ile ilgili gündemi takip etmek açısından yıllardır bir fırsat yaratmaktadır. Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde kalite kongresi, ““Hasta ve çalışan Güvenliği, Klinik Hizmetlerde Risk Yönetimi ve Güvenli Raporlama Sistemleri” ” temasıyla
•Hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonellerini,
•Kalite koordinatörlerini, kalite temsilcilerini, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanlarını
•Sağlık kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları
•Yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcilerini,
•SGK çalışanlarını
•Sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgilileri ve
•Hastaları kapsamaktadır.

Kongre sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Kongre başkanları olarak, eski dünyayı kapsayan 3 kıtanın birleşim noktası olan Türkiye’de Türkiye’nin incisi, Türk Rivierası olarak adlandırılan Antalya da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla


Kongre Başkanı
Profesör Dr. Seval Akgün
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Yannis Skalkidis


Geri