8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
  
  Antalya / Belek
  27-30.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   27-30.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Endokrin Cerrahisi Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Gloria Golf Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Valör Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.ecd2017.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Dr. Mehmet Uludağ
Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı


Sevgili Meslektaşlarım,

Sekizinci Endokrin Cerrahi Kongremizin başkanı Dr. Gökhan İçöz ve ekip arkadaşları çalışmalarına 7. Kongremiz biterken 2015 Nisan’ında başladılar ve büyük bir heyecanla sürdürüyorlar. Endokrin Cerrahide deneyimli kongre ekibimiz bilimsel gelişmeleri anlık takip edip, dinamik olarak bilimsel programa yansıtıyorlar.

Kongrelerimizde endokrin cerrahideki son gelişmelere yer vererek günceli korumak en önemli amacımız. Gelenekselleşen Endokrin Cerrahi Kongrelerinde hedef her zaman bir öncekinden bir adım daha ileri gitmek oldu. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde tiroid ameliyatları en sık uygulanan cerrahi girişimlerden birisi. Son zamanlarda tiroid cerrahisi yapan tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren diferansiye tiroid kanseri tedavisinde çok önemli gelişmeler oldu.

Diferansiye tiroid kanserlerinin cerrahi tedavisinde total/totale yakın tiroidektomi ilk tedavi seçeneği olarak uygulanmaktaydı. Papiller tiroid kanserlerinin büyük bölümünü 4 cm’in altındaki düşük riskli intratiroidal tümörler oluşturmaktadır. Amerikan Tiroid Birliği’nin kılavuzunun 2015 tarihli yeni sürümünde bu tümörlerin ilk cerrahi tedavisinde total/totale yakın tiroidektomiye alternatif olarak lobektomi önerildi. Hatta bugüne kadar sadece Japonya’da bazı kliniklerde uygulanan papiller tiroid mikrokanserinin cerrahi yapılmadan aktif takibinin yapılabileceği kılavuzun önerileri arasına girdi. Önümüzdeki dönem cerrahi pratiğimizde önemli değişikliklere neden olacak bu duruma, kongremize davet ettiğimiz yetkin uluslararası ve ulusal konuşmacılarla geniş olarak ışık tutulacaktır.

Endokrin cerrahiye önemli katkı sağlayan intraoperatif sinir monitorizasyonu, preoperatif ve intraoperatif ultrasonografi, minimal invaziv ve robotik cerrahi ve tedavide diğer alternatif teknolojik yaklaşımlar da kongremizin tartışılacak önemli konuları arasında yer alıyor. Katılacak siz değerli meslektaşlarımızın deneyimleri ve bu deneyimlerinizi yansıttığınız bildiri katılımlarınız ile kongremizin bilimsel içeriğine önemli katkıda bulunmuş olacaksınız.

Kongre ekibimiz bilimsel program sonrasını da sürpriz sosyal programlarla renklendirmeyi planlıyor. Birçok özelliği ile birlikte yeri ile de gelenekselleşen sekizinci kongremizde cerrahi pratiğinde endokrin cerrahi girişimleri uygulayan siz tüm meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutlu olacağız.

Sevgi ve saygılarımla.


-------------Dr. Gökhan İçöz
Kongre Başkanı


Dr. Özer Makay
Kongre Başkan Yardımcısı


Endokrin Cerrahisine gönül veren sevgili meslektaşlarımız,

Ulusal Cerrahi Kongreleri arasında bir Endokrin Cerrahi Kongresi gerçekleştirme geleneğini sürdürmek amacıyla Nisan 2017’de sekizinci kongremize hazırlanıyoruz. Kongremizde cerrahi tedavi ile cerrahi dışı alternatif ve tamamlayıcı tedavilerdeki güncel durumu tartışmayı amaçlamaktayız.

Dünyanın farklı coğrafyalarında sunulan kılavuzların oluşturabileceği karmaşaya ışık tutmak düşüncesiyle ‘tiroid kanserinde dünya perspektifi’ başlığı ile Amerika, Avrupa ve Asya’dan katılacak meslektaşlarımız ile güncel durumu masaya yatırmayı düşünmekteyiz. San Francisco California Üniversitesi’den Dr. Quan-Yang Duh, Atina Tıp Fakültesi’nden Dr. Dimitrios Linos ve Seul Yonsei Üniversitesi’nden Dr. Hang-Seok Chang aramızda olacaklardır.

Genç ve kendini genç hisseden tüm meslektaşlarımız için boyun ultrasonografisi ve intraoperatif sinir monitörizasyonu kursları kongre içeriğinde yerini alacaktır.

Endokrin cerrahi hastalıklarının multi-disipliner yaklaşım gerektirdiği bilinci ile endokrinoloji, nükleer tıp, onkoloji ve radyoloji birlikteliğini bir konsey havasında bu kongrede sizlere sunmaya çalışacağız. Asistan kardeşlerimizin bu konsey havasını görmeleri ve çalışmalarını sunma fırsatı için onlara ücretsiz kongre kaydı sunuyoruz. Sözlü sunulardan seçili bildiriler içerisinden en iyi üç çalışma ve bir poster sunusuna ödülümüz olacaktır.

Havanın ve Antalya bölgesinin güzelliği ile ailelerimizle birlikte 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 8. Endokrin Cerrahi kongresinde buluşmak dileğiyle.
Endokrin Cerrahisi Derneği ve Kongre Düzenleme Kurulu adına,

Sevgi ve saygılarımızla…


Geri