12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve
  Eğitim Seminerleri
 
 
  12th Radiotechnology Congress and Training Seminars with International Participation
  Antalya / Belek
  23-26.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   23-26.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Papillon Zeugma Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Flap Tour
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://2017.tmrtder.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Tüm; Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp alanlarında hizmet veren iyonizan Radyasyonla çalışan meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak hizmet vermektedir.


Sağlığımızı korumak, özlük haklarımıza sahip çıkmak, eğitimimizin lisans düzeyine çıkartılmasını, meslek tanımımızın yapılarak, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini sağlamayı görev edinen derneğimiz, ücret politikasının iş yükü ve iş riskine göre belirlenmesinin gerekliliğini her platformda dillendirmekte, çalışmalar yürütmektedir. Özlük hak kayıplarının olmaması için de çalışmalar içindeyiz.
TMRT-DER; Uluslar arası dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri derneği olan Internatıonal Society of Radyogphers & Radiologıcal Technologısts ISRRT’ e üye olup uluslar arası alanda temsil edilme ve bu platformda görüş alışverişinde bulunarak mesleğimize tüm dünya ülkeleri ile nicelik açısından aynı standartları yakalayabilme ve vizyonunu global gelişmeler ışığında yakalama fırsatına sahiptir.

Ulusal çapta Türk Radyoloji Derneği ve Türk Manyetik Rezonans Derneği ile işbirliği içinde olup ortak çalışmalar yürütmekteyiz.
Kongremizin Onursal Başkanlığını her yıl olduğu gibi Türk Radyoloji Derneği Başkanlığı yapacak olup bu yıl bu görevi Prof. Dr. Tamer Kaya hocamız icra edecektir. Kendisine ve şahsında tüm Yönetim Kuruluna destekleri için teşekkür ediyorum.
Kongre süresince Dernek Avukatlarımız danışmanlık hizmeti de sunacaklardır.

Bilimsel Kurul Başkanlığını Prof Dr İlhan Erden ve Nezaket Özgür’ün yapacağı kongremizin ana teması “Düşük Doz Radyasyon ve Tüm Modalitelerde Teknolojik Gelişmeler” dir. Bu yıl kongremizde köklü bir dönüşüme gittiğimiz ve bu dönüşüm içerisinde bilimsel eserlerin yayın sürecine girmesinin önünü açmış durumdayızç Yayın Kurulu başkanlığını Doç Dr Suzan Şanlısoy ve Yrd.Doç Dr Hüseyin Ozan Tekin yapacaklardır. Kongremizde Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilen eserler önemli dergilerde yayınlanacaktır.

‘’MESLEĞİNİZE sahip çıkmak için hep beraber olmaya ve Papilion Zeugma Otel Belek, Antalya’da 23-26 Nisan 2017 tarihlerinde TMRT-Der. 12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerin de buluşmak üzere sizleri davet etmekten dolayı onur duyuyorum.

Barış CAVLI
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı


Geri