2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi
  
  Antalya / Belek
  27-30.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Veteriner ve Hayvancılık
YER   Antalya / Belek
TARİH   27-30.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Ankara Üniversitesi
-Kafkas Üniversitesi
-Mustafa Kemal Üniversitesi
-Kırıkkale Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Spice Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Saltur Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.hayvancilikekonomisi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
“II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” Kongresi Kafkas Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalları’nın ortak organizasyonu ile Antalya’da 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile hayvancılıkta üretim alt sektörleri itibariyle mevcut durum ve sorunların tartışılacağı, güncel bilgiler ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılacağı oturumların yer alması planlanmaktadır.

Hayvancılığa yönelik ekonomik ve sosyal politikalarda verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması yanı sıra sektörel rekabet gücünün artırılması da temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda, hayvancılığın gelişimini sekteye uğratacak tehdit ve risklerin önlenmesinde etkin şekilde tedbirler almak, yeni fırsatlar yaratmak ve stratejiler belirlemek önemli görülmektedir.

Türkiye hayvancılık sektörünün üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele alınacağı kongremiz geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden faydalı bir organizasyon olacaktır.

Türkiye’de hayvancılık politikaları, hayvancılık işletme ekonomisi, hayvansal üretim ve planlama, hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılık üretim alt sektörlerine ilişkin analizler, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı ekonomisi, arıcılık ve su ürünleri, AB-Türkiye hayvancılığı, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvansal ürünler pazarlaması ve üretici örgütlenmesi, sürü yönetimi ve klinik işletmeciliği, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal ekonomik kalkınma gibi ana başlıklardaki bilimsel çalışmaların yer alacağı kongremizde siz değerli bilim insanlarını ve sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız. En derin saygılarımızla.


Prof. Dr. Engin SAKARYA

Kongre Başkanı

Geri