1. Ulusal Kadın Sempozyumu
  
  Giresun
  8-9.MART,2017
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Giresun
TARİH   8-9.MART.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.giresun.edu.tr/tr/1ulusalkadinsempozyumu
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

" "1. Ulusal Kadın Sempozyumu ve Sergisi " tarihsel süreçte çeşitli disiplinlerde çalışmalar yapan kadınları anlamak, onların ortaya koyduğu ürünleri değerlendirmek ve biyografik/otobiyografik incelemelerde bulunmak amacıyla 8-9 Mart 2017 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Bilim, Sanat, Siyaset, Spor gibi çeşitli alanlarda var olan kadınların görünürlüklerine katkı sağlayacağı düşünülen sempozyum bu kapsamda değerlendirilebilecek tüm disiplinlere açıktır. Sempozyum sonunda hakem kurulu tarafından seçilecek bildiriler Uluslararası Karadeniz Sosyal Bilimler dergisinde kadın özel sayısı olarak yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca sempozyum dahilinde sergi, konser gibi çeşitli etkinliklere de yer verilecektir.

I. Ulusal Kadın Sempozyumu ve Sergisine katılım ücretsizdir.

Geçmişten günümüze kadar pek çok disiplinde çalışmaları olan kadınları görünür kılmak isteğinde olan siz değerli bilim insanlarının destek ve katılımını beklediğimizi saygıyla bildiririz.

Sempozyum Koordinasyon Komitesi

Geri