YAEM 2017 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği
  37. Ulusal Kongresi
  
  İstanbul
  5-7.TEMMUZ,2017
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   İstanbul
TARİH   5-7.TEMMUZ.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Yıldız Teknik Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.yaem2017.yildiz.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37. Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması, “Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in Rolü” olarak belirlenmiştir. Değişen dünya dinamikleri ve özellikle 20. yüzyıldaki gelişmeler, günümüzde doğal ve insan nedenli afetlerin oluşma sıklığını ve şiddetini arttırmıştır. Bu afetlerin sonucunda, telafi edilemeyen kayıpların oluşması, ülkeleri çözümü zor olan toplumsal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Bu tema ile, afet kaynaklı zararların en aza indirilmesi, afetler gerçekleşmeden önce, gerçekleştiğinde ve sonrasında süreçlerin planlanması ve yönetilmesi konularında Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarında çalışan öğrencileri, akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesinin tarihi Beşiktaş yerleşkesinde düzenleyeceğimiz kongremize davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu

Geri