13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
  
  İzmir
  19-22.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   İzmir
TARİH   19-22.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   TMMOB Makina Mühendisleri Odası
ETKİNLİK MERKEZİ   MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www1.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;

Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 13. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.

KONGRE PLATFORMLARI

Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
Sempozyumlar
Seminerler
Kurslar
Atölye Çalışmaları
Paneller
Forumlar
Özel Amaçlı Toplantılar

Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri Kongre sekreterliğinden ya da DOKÜMANLAR linkinden edinilebilir.

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları`na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.

KONGRE KONULARI

Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri)
Binalarda enerji performansı
Bina fiziği
Isıl konfor
Isıtma
İç hava kalitesi
Sürdürülebilir binalar
Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
Tesisatlarda enerji verimliliği
Yalıtım
Enerji geri kazanımı
Sıhhi tesisat
Hastane tesisatları
Temiz oda
İklimlendirme
Soğutma sistemleri
Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
Havalandırma
Tesisatlarda deprem güvenliği
Buhar sistemleri
Kızgın su tesisatları
Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)
Medikal gaz tesisatları
Arıtma tesisatları
Yüksek binalarda tesisat
Bina otomasyonu
Mutfak tesisatları
Çamaşırhane tesisatları
Havuz ve filtrasyon
Simülasyon
Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
Sanayide enerji verimliliği uygulamaları

Geri