3. Koyun & Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi
  
  Bursa
  27-29.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Veteriner ve Hayvancılık
YER   Bursa
TARİH   27-29.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Crowne Plaza Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Plaza Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://koyunkecikongresi2017.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar

İnsanların beslenmesinde hayvansal proteinlerden çok önemli olup, bunların en başında da et ve süt gelmektedir. Et ve sütün en önemli kaynağını sığırlar sağlarken, koyun ve keçiler de bu kaynağın oluşmasında önemli paya sahiptirler. Dünyada kırmızı etin sığırlardan sonraki en önemli kaynağını domuzlar oluşturmaktadır. Ülkemizde ise kırmızı et üretimine en büyük destek koyun ve keçilerden sağlanmaktadır. Yine koyun sütüne ve özellikle son yıllarda keçi sütüne ve bunların ürünlerine talep her geçen gün artmaktadır. Koyun ve keçiler merayı en iyi değerlendiren, kurak şartlarda asgari verimle yaşamaya devam eden ve doğurganlığını sürdürebilen hayvan türleridir. Ülkemizin coğrafi ve iklim şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu hayvan türlerinin önemi son yıllarda yeniden daha iyi anlaşılmaktadır.

Ülkemizde son 5-6yıldır koyun ve keçi varlığımız artmış ve bu artışa paralel olarak koyun ve keçilerin hem verimlerinin artırılması hem de sağlıklarının korunması stratejik durum almaktadır. Gelişen sektörler birlikte bu alanda Veteriner Hekimlerimiz için küçük ruminant hekimliği ile ilgilenen hekim sayısı ve bunların güncel, yeterli ve ulaşılabilir bilgiye ihtiyaçları da artmıştır. Bu nedenle Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneğimiz tarafından ilk olarak 23-25 Mayıs 2013 tarihinde Antalya’da ve ikincisi 15-18 Nisan 2015 tarihinde Marmaris’te Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumları düzenlenmiştir. Her iki toplantıya gösterilen ilgi ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızın talepleri devam ettiğinden her iki yılda bir planladığımız gibi bu yıl kongre tarzında 27-29 Nisan 2017 tarihinde Bursa’da düzenlenecektir.

Koyun ve keçilerde yetiştirme, besleme, üreme sağlığı, hastalıklar ve paraziter mücadele konularının çağrılı ve serbest bildiri olarak ele alındığı bu kongrede, çağrılı bildiri olarak yedi ayrı üniversiteden konuşmacı yer alacaktır. Ayrıca “Koyun ve keçi ürünlerinin pazarlama sorunları ve öneriler” konulu bir panel düzenlenmiştir.
.
Bilimsel, mesleki ve sosyal anlamda yararlı ve hoş zaman geçireceğinizi umar, sizleri Bursa’da görmekten mutluluk duyarız.SaygılarımlaProf.Dr. Hasan BATMAZ
Kongre ve
Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği
Başkanı

Geri