4. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
 
 
  4th International Research Symposium on the Turkıc World
  Niğde
  26-28.NİSAN,2017
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Niğde
TARİH   26-28.NİSAN.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Ömer Halisdemir Üniversitesi
-Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi
-M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi
-Bakü Avrasya Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Ömer Halisdemir Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
21. Yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada Türkiye ile aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni siyasi coğrafya ve şartlarla birlikte dünyadaki bütün bilim camiası açısından neredeyse bakir bir saha ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası bu bölge hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve birçok alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir.


Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı’da ve III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ise Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü’de düzenlenmiştir.


IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Niğde’de, Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde Üniversitesi, Eylül 2016’dan itibaren Ömer Halisdemir Üniversitesi adını almıştır) (Niğde, Türkiye), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.


Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm, kadın çalışmaları ve fen bilimleri gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların biraraya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.


Bu sempozyum ile bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerle, bu coğrafya üzerindeki tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının, onlarla aynı coğrafyada yaşayan akraba ve komşu toplulukların birbirleriyle iletişimlerinin ve işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

Geri