1. Ulusal Sütçülük Kongresi
  
  Ankara
  25-26.MAYIS,2017
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   Ankara
TARİH   25-26.MAYIS.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt
Teknolojisi Bölümü
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürlüğü
-Türkiye Süt, Et ve Gıda Üreticileri ve Sanayicileri
Birliği (SETBİR)

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans
Salonu

ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dekon Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://agri.ankara.edu.tr/1-ulusal-sutculuk-kongresi-25-26-mayis-2017/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Süt sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal faaliyetlerin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Son yıllarda, süt teknolojisi ve biliminde yaşanan gelişmeler sonucunda hem yeni ürünler tüketicilerin beğenisine sunulmuş hem de süt ve süt ürünlerinin sağlık etkileri konusunda yeni yaklaşımların tartışmaya açılmasına neden olmuştur. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi süt bilimi ve teknolojisindeki son gelişmelerin ve ülkemiz süt sektörünün küresel rekabette ve tarımsal sürdürülebilirlikte başarılı olabilmek için izlemesi gereken stratejilerin tartışılacağı bir platform olarak planlanmaktadır. Kongrenin ana düzenleyicileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Süt, Et ve Gıda Üreticileri ve Sanayicileri Birliği (SETBİR)’dir.

Ana Konular

Kongrenin öncelikli konuları aşağıda sunulmaktadır:
•Süt işleme teknolojisi,
•Süt bilimi,
•Süt mikrobiyolojisi
•Fonksiyonel süt ürünleri
•Yenilikçi süt ürünleri
•Süt ve sağlık ilişkisi
•Sütçülük ve kırsal kalkınma
•Küresel rekabette Türkiye süt endüstrisi
•Süt sektöründe kamusal destek politikaları
•Geleneksel süt ürünleri
•Süt endüstrisinde AR-GE yatırımları

Bu konular dışında da sözlü ya da poster bildiriler kabul edilebilecektir.

Geri