Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2017)
  
  İstanbul
  24-25.MAYIS,2017
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   İstanbul
TARİH   24-25.MAYIS.2017
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.pressacademia.org/business-conferences/giak2017/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri,

Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2017), 24-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü’nde düzenlenecektir. Alanında önemli araştırmacı, akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirecek olan bu kongreye, sizleri, düzenleme kurulumuz adına davet ediyoruz. Katılımcılar, kongrede, araştırmalarını sunma, bilgi alışverişinde bulunarak güncel işletme ve ekonomi konularını tartışma olanağı bulacaklardır.

Yönetim bilimleri konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede; işletme, yönetim, organizasyon, muhasebe, denetim, finansman, pazarlama, stratejik yönetim, insan kaynakları, sağlık yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve lojistik gibi alt alanlarda yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Kongrede sunulmuş olan tam metinli bildiriler, EconLit tarafından indexlenen PressAcademia Procedia Dergisinde yayınlanacaktır. Bildirisinin Procedia’da yayınlanmasını arzu etmeyen yazarlarımız Kongre sonrasında, makalelerini Econlit, EBSCO vb indekslerce taranan Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlatabilecektir.

Bu davetimizi Fakülteniz/Bölümünüz/Anabilim Dalınız içinde dağıtımına yardımcı olursanız, çok memnun oluruz.

Özet son gönderim tarihi 01 Mart, 2017’dir. 24-25 Mayıs, 2017 tarihinde İTÜ Maçka Kampüsünde görüşmek dileğimiz ile…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Suat Teker
Kongre Eş-Başkanı, GİAK-2017

Prof. Dr. Oktay Taş
Kongre Eş-Başkanı, GİAK-2017

Geri