Yasal Gelişmeler Kongresi
  
  İstanbul
  28-30.MART,2018
     
KATEGORİ  
Hukuk
YER   İstanbul
TARİH   28-30.MART.2018
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Marmara Hukuk Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Mavi Salon Konser ve Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.ygk2018.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yasal Gelişmeler Kongresi;her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen,hukuk
camiasındaki akademisyenler, avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri,hakim ve savcıların yanısıra tüketici ve üretici, işçi ve işveren, alacaklı ve borçlu, müşteki ve şüpheli gibi toplumun güncel her süjesine açık olan ulusal bir kongredir.
Yasal Gelişmeler Kongresi hukuk dünyasındaki tüm bu olumsuzluklara bir
çözüm üretmek ve bunu düzenli hale getirmek amacıyla her sene düzenlenecek kongreler ile:
Hukuk camiasındaki akademisyenlere, avukatlara, öğrencilere ve hakim ve
savcılara değişen hukuk metinlerini ve Yargıtay kararlarını inceleme fırsatı verecek;
Toplumdaki tüm güncel süjelere, sahip olduğu haklarını hatırlatacak ve hak kayıplarını önleme açısından çözümler
getirecek;
Değişen yasaların, Yargıtay kararlarının ve içtihadı birleştirme kararlarının tartışılmasını sağlayarak hukuku güncel tutacak ve gündelik
yaşama indirgeyecektir.

Geri