1. Ulusal Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitim Kongresi
  
  Antalya / Side
  4-8.NİSAN,2018
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Side
TARİH   4-8.NİSAN.2018
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Tıbbi Görüntüleme Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Alba Queen Hotel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Akdes Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.tgder.net/kongre2018/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
15 Mayıs 2017 tarihi itibaren hizmet vermekte olan derneğimiz; Radyoiyonizan (Konvansiyonel Görüntüleme Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografi), radyoizotop-radyoaktif maddeler (Nükleer Tıp) ve Manyetik Rezonans teknikleri (MRG) dahil birçok yöntem ile görüntüleme yapan teknisyen ve teknikerlerin, daha kaliteli ve bilimsel yaklaşımlı, dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme, teşhis ve tedavi hizmeti verebilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Tüm meslek çalışanlarının ve örgütlerin etik prensipler çerçevesinde toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, tıbbi görüntüleme alanında çalışanların hukuksal haklarını korumak ve bilimsel alanda geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Meslektaşlarımızın özlük haklarını daima hukuksal çerçevede gözetmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek, alanında hak ettiği yere ulaştırmak. Eğitim seviyesini yükselterek en az lisans düzeyine çıkarmak ana hedeflerimizdendir.

Kendi öğretim elemanlarını yetiştirerek mesleki eğitim ve ihtisaslarını bizzat kazandırabilir düzeye getirmeyi hedeflemektedir.

Meslektaşlarımızın her konuda bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlamak, bu konuda her türlü atılıma destek olmak,

Kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenlemek ve tüm bunları bilimsel bir şuur çerçevesinde dünyaya sunmaktır

Geri