13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 
  13th International Otolaryngology-Head and Neck Surgery Congress
  Ankara
  5-7.NİSAN,2018
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Ankara
TARİH   5-7.NİSAN.2018
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   JW Marriott Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Symcon Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.kbb2018.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,


Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından, 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara JW Marriott otelde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği olarak bugüne kadar yaptığımız kongrelerimizde, kurumsal eğitim toplantılarımızda ve bilim adamı yetiştirme programlarında olduğu gibi bu kongremizde de amacımız bilimsel anlamda doyurucu ve alışılagelmişin ötesinde yeniliklerin sunulduğu bir kongre düzenlemektir. Bu maksatla kongremizde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanındaki tecrübelerin yanı sıra yeni uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin de paylaşılması arzulanmaktadır.

Kongre programını düzenlerken mümkün olduğunca tüm meslektaşlarımızın farklı ilgi alanlarına yanıt verecek panel, konferans ya da yuvarlak masa toplantıları planlanmıştır. Bunun yanında derneğimizin düzenlediği kadavra diseksiyon kurslarına olan yoğun istek nedeniyle kongremiz kapsamında master diseksiyonlar ve kadavra diseksiyon video oturumları da yer alacaktır.

Kongremize tüm eğitim kurumlarındaki asistanlarımızın yoğun katılımını beklemekteyiz. Bilimsel programımızı özellikle asistanlarımızın ufkunu genişletecek ve eğitimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenlemekteyiz. Ayrıca kongremizde ‘asistanlar yarışıyor’ bilgi yarışmasını gerçekleştireceğiz ve böylece asistanlarımıza da sahnede yer vermiş olacağız.

Özellikle genç meslektaşlarımızın mesleki anlamda yüksek potansiyelleri ve istekleri, Türk KBB camiası açısından mutluluk verici olmakla birlikte bizlere ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Kongremizde genç meslektaşlarımıza fırsat tanımanın bir ayrıcalık değil gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşüncemiz nedeniyle kongremizde ‘genç uzmanlar tartışıyor’ oturumları da düzenlenecektir.

Takdir edersiniz ki, teknolojik gelişmeler günümüzde başdöndürücü bir hızda ilerlemektedir ve kongreler bu gelişmeleri takip edebilmenin en önemli fırsatlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle kongremiz esnasında ilaç ve cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni ürünlerinin sizlerle buluşması da amaçlanmaktadır.

Ankara’da yapılan kongrelerde toplantılara katılımın ve salonların doluluğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Sosyal anlamda da bunun olumlu olduğunu düşünmekteyiz. Ancak çeşitli sürprizlerle kongremizi sosyal anlamda da hatırlanır kılmak isteğindeyiz. Bu nedenle bu çalışmalarımıza da şimdiden başladık.

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinin akıllarda kalan ve hepimizin fayda sağladığı bir kongre olması dileğiyle, sizleri 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da görmeyi umuyoruz.


SaygılarımızlaProf. Dr. M. Hakan Korkmaz
13.Uluslararası KBB-BBC Derneği Kongresi Başkanı


Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar
13.Uluslararası KBB-BBC Derneği Kongresi Genel Sekreteri

Geri