USBIK 2019 2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi
 
 
  2nd International Congress of Social Sciences
  Nevşehir
  30.OCAK-2.ŞUBAT,2019
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   Nevşehir
TARİH   30.OCAK-2.ŞUBAT.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.usbik.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
30 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “ 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)”a katılmak üzere; sosyal bilimlerinin farklı alanlarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini Nevşehir’e davet etmek istiyoruz.

Kongre Yeri:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kongrenin amaçları:

1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,

2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortam hazırlamak,

3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak,
Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak belirlenmiştir. Bildiri özeti son gönderim tarihi 25 Aralık 2018’dir.
Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri kongre özet e-kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış olan bildiri tam metinlerinin 03 Mart 2019 tarihine kadar kongre sekreteryasına gönderilmesi durumunda, bildiri tam metinleri ISBN’li kongre e-kitabında yayımlanacaktır.

Geri