72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
  
  Ankara
  28.OCAK-1.ŞUBAT,2019
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   Ankara
TARİH   28.OCAK-1.ŞUBAT.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ETKİNLİK MERKEZİ   ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://jeolojikurultayi.org/72/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişikincisi 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.
Kurultayın bu yıl öne çıkarılan ana teması “Kent ve Jeoloji”dir. Bu nedenle bilhassa özellikle bu konuda özel oturumlar ve paneller düzenlenecektir.
Bu yılki ana teması “Kent ve Jeoloji” olarak belirlenen Kurultayımız, jeoloji mühendislerinin yanı sıra, tüm yerbilimcileri bir araya getirerek tartışma zemini de yaratan, konuya çözüm üreten bir platform yaratma özelliğini de yerine getirmektedir.
Düzenleme Kurulu olarak; jeoloji bilimleri ve bilhassa “Kent ve Jeoloji” konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm bilim insanlarını Kurultayımıza en samimi duygularımızla davet ediyor ve 72. Kurultay`ın bir parçası olmalarını istiyoruz. Ayrıca, Kurultay içinde özel oturum düzenlemeye ya da sergi, panel sosyal etkinlik tertiplemeye gönüllü olmalarından da mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Yolu bilimden ve iyilikten geçen herkesi yetmişbirinci kez düzenlenecek olan Türkiye`nin en köklü bilimsel toplantısına; 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı`na bekliyoruz…


Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR


Geri